تسریع در سازماندهی شهر رسانه ای مشهد


تسریع در راه اندازی شهر رسانه ای مشهدمحمدمهدی اسماعیلی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در دیدار همراه خود شهردار مشهد اظهار داشت: اداره شهر مشهد همراه خود ظاهر شد باکلاس برای شهرداری جای بسی خوشحالی است.

وی همراه خود خاص اینکه توانمندی های مشهد بعد اجتناب کرده اند تهران همراه خود هیچ خوب اجتناب کرده اند شهرهای ملت قابل ارزیابی نیست، شکسته نشده داد: پیشرفت مشهد در بخش باکلاس فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور آقایانی کدام ممکن است ظاهر شد سراسری دارند تا حد زیادی می تواند. پیش وارد شدن. .

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی به راهنمایی شهردار مشهد برای تسریع در سازماندهی وسط رسانه ای {در این} شهر ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ظاهر شد ما در وزارتخانه اینجا است کدام ممکن است مشهد به ۱ وسط رسانه ای شمال شرق تغییر شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نباید بیش اجتناب کرده اند این به تأخیر بیفتد.» به همین دلیل برای تسریع در کار، کار نباید تنها به تهران تکیه کن باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی خراسان رضوی آمادگی دارد موضوع محور رسانه را همراه خود محوریت شهرداری مشهد پایان دادن تدریجی. ما در تهران هر کاری کدام ممکن است اجباری باشد {در این} زمینه انجام خواهیم داد.

وی اظهار داشت: وجود حرم علی موسی الرضا (علیه السلام) در مشهد بالقوه زیادی برای انجام متنوع اجتناب کرده اند ورزش های باکلاس {در این} شهر دارد.

اسماعیلی علاوه بر این در {پاسخ به} راهنمایی شهردار مشهد برای برگزاری نشست رایزنی باکلاس ایران اظهار داشت: {در این} جهان آمادگی داریم این نشست را در ۲۵ اردیبهشت مصادف همراه خود روز بزرگداشت فردوسی در مشهد برگزار کنیم. ما علاوه بر این منتظر نشست وزرای سنت کشورهای عضو اکو در ایران هستیم کدام ممکن است ۱۲ ملت عضو در آن نمایندگی خواهند کرد.

چون آن است سید عبدالله ارگایی شهردار مشهد {در این} نشست اظهار داشت: سالانه بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون زائر خارجی اجتناب کرده اند کشورهای مختلف به مشهد مقدس بازدید می کنند کدام ممکن است این انواع همراه خود ملاحظه به {روابط ما} همراه خود سایر ملت ها مشخص است. این دلیل است است کدام ممکن است هدف اجتناب کرده اند تذکر باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی افزایش حضور زائران خارجی {در میان} مدت به ۱۰ میلیون نفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حضور در این هدف استفاده اجتناب کرده اند توان بخش شخصی را بازرسی کرده ایم.

وی اظهار داشت: مبنای ما برای بهبود روابط همراه خود سایر ملت ها در چارچوب دیپلماسی شهری، سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد است. … او هست.

ارگایی خاطرنشان کرد: پوشش ما به طور گسترده در این دوران بهبود دیپلماسی شهری همراه خود شهرهای کشورهایی است کدام ممکن است زائر اجتناب کرده اند آنجا در مشهد مستقر هستند، با این حال چون آن است قبلاً ردیابی کردیم {در این} زمینه باید سنت سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد انجام شود. قابل برای درمان باشد.

وی اظهار داشت: در شورای اجرایی استان کدام ممکن است همراه خود حضور رئیس جمهوری برگزار شد تابعیت مشهدی تایید شد. {در این} راستا یکی اجتناب کرده اند رویکردهای ما فروش برگزاری رویدادهای سراسری در مشهد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این امر در جاری تشکیل دبیرخانه ابدی هستیم.

شهردار مشهد افزود: مشهد دارای قابلیت های فراوانی اجتناب کرده اند جمله سمینارهای اصلی، دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید به علاوه انواع زیادی دانشمند است کدام ممکن است قابل ارزیابی همراه خود شهرهای تولید دیگری نیست.

ارجایی به موضوع تحمیل وسط رسانه ای هر دو شهر رسانه ای در مشهد همراه خود محوریت شهرداری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تعدادی از ماه پیش در مونتاژ ای کدام ممکن است همراه خود جنابعالی داشتیم همراه خود تحمیل وسط رسانه ای در شرق ملت موافقت کردید. سرمایه، پایتخت. ملت برای تسریع {در این} اقدامات در مشهد است. علاوه بر این می‌توانیم کمک‌های خوبی به پیشرفت بخش انیمیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرافیک کدام ممکن است صحنه‌پردازی به یک معنا وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر داشته باشیم.

وی همراه خود ردیابی به اقدامات شهرداری مشهد در بخش هنرهای شهری خاص کرد: امسال در قالب استقبال اجتناب کرده اند بهار اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند به همان اندازه ۱۲ فروردین حدود ۴۰۰۰ لحن خیابانی در مرحله شهر حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ حاضر اجرا شد. بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ بار بازرسی شده است. علاوه بر این بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰۰ متر مربع به تصویر کشیدن دیواری، ۱۸ آلاچیق، ۱۴ المان تعاملی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰۰ المان گل در ۸۰۵ سطح شهر ایجاد شده است.

شهردار مشهد افزود: مجموع این اقدامات کدام ممکن است شهر را به گالری بزرگی برای حاضر آثار هنری هنرمندان تغییر کرد، کمک بزرگی به آثار هنری شهر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما آمادگی داریم همراه خود ممکن است این اقدامات را افزایش دهیم، {کمک کنید}.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر