تشکیل «دبیرخانه ویژه تدوین پوشش های نهایی تهیه کنید اجتماعی» در وزارت رفاه


حجت الله عبدالمالکی

به گزارش ایکنا ؛ رئیس معظم انقلاب یکشنبه ۲۱ فروردین در اجرای دستور ۱۱۰ قوانین اساسی پوشش های عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات تامین اجتماعی را برای سران قوای سه گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام ابلاغ کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند توصیه همراه خود مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام.

در همین اتصال حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی در صفحه خصوصی شخصی در دنیای آنلاین ما نوشت: این پوشش ها در وزارتخانه تدوین شده است. وی افزود: این امر درهم آمدن است مشارکت همه قوا به طور قابل توجهی مجلس، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجامع مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وزارت مردمان است.

توئیت حجت الله عبدالمالکی

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر