تصویری آینه ای روح اجتناب کرده اند منظر قرآن در شعر + فیلم حافظ


بهار حکمت 11

درک رضا عبدالله، شاعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر ادبی، در یازدهمین این سیستم ششم حکمت آکنا کدام ممکن است به رویداد ماه مبارک رمضان، روح اجتناب کرده اند منظر قرآن در شعر حافظ شیرازی ارائه شده است، بررسی کرد.

در قرآن دانستن درباره روح، اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرایش وجودی آن فوق العاده آموزش داده شده است شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهیم روح را در شعر حافظ اجتناب کرده اند این منظر تجزیه و تحلیل کنیم.

چون آن است از قبل می دانید اجتناب کرده اند دیدگاه قرآن کریم، نفس دارای سه مرتبه وجودی است کدام ممکن است عبارتند اجتناب کرده اند: نفس سازنده، نفس حیا، نفس مطمئنه کدام ممکن است انسان را به بدی امر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفس. توبه روحی است کدام ممکن است بر خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناه پیشی خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد شخصی را اجتناب کرده اند ناپاکی پاک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را به مراتب بعدی برساند. اما علاوه بر این نفس مشخص مرحله تکامل مناسب اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی انسان است کدام ممکن است نزد پروردگارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استراحت است.

حضرت حافظ {در این} باره می فرماید:

“ای احمق، سعی کن گوینده باشی/ وقتی در سالن نیستی، کی کاپیتان می شوی؟”

یعنی هوای نفس را کدام ممکن است مانع معرفت قلبی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی است جدا بگذارد.

در هر مورد دیگر می گوید:

اجتناب کرده اند مس وجود پسران خلاص شو / کیمیای عشق را دریاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا شو

یعنی بهترین حجاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانعی کدام ممکن است بر اوج راه معنویت انسان قرار دارد، خودخواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودخواهی است.

حافظ می گوید:

«میان عاشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معشوق ایرادی نیست / حافظ را در حجابت رها کن»

حضرت حافظ قرب به خدا را محل قرارگیری نمی داند، اما علاوه بر این قرب به خدا را چشم انداز از آن آگاه است; بدون در نظر گرفتن انسان در راه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات گام بردارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودخواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودخواهی شکاف بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی گناه در سرچشمه زلال حکمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت پاک شود، به خداوند متعال نزدیکتر تبدیل می شود. او لذت بیشتری خواهد برد. رتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام خاص.

«در موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را بگیر/ به همان اندازه کسی اجتناب کرده اند باید نشنود»

آری دوری اجتناب کرده اند گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهذیب نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان انسان مناسب است. {در خانه} نجس هیچ خیری {وجود ندارد}.

«چون طهارت نبود، کعبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه بت یکی است / خیری در آن خانه نبود کدام ممکن است عصمت نبود».

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر