تصویر | دیدار رئیس جهاد آموزشی همراه خود آیت الله شفیعی
دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر بورابیدی معاون پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری جهاد آموزشی در بازدید خوب روزه شخصی به اهواز به در کنار اعضای هیئت رئیسه جهاددانشگاهی خوزستان حضرت آیت الله العظمی شفیعی در امروز ۲۷ فروردین دیدار کرد. سپس رئیس دانشکده جهاد آموزشی بر بالا مزار حجت الاسلام والمسلمین سید محسن شفیعی رئیس محل کار تصویر ولی فقیه در دانشکده های خوزستان حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری وی را گرامی داشت.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر