تعیین ۹۶۹ فرد مبتلا جدید کووید۱۹ در ملت


به گزارش ایکنا به نقل اجتناب کرده اند وبدا، به همان اندازه کنون ۶۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۷ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۲ نفر دُز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۷ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع واکسن های تزریق شده در ملت به ۱۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۶ دُز رسید.

در در یک روز واحد روز قبل ۶۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۱ دُز واکسن کرونا در ملت تزریق شده است.

اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه همین الان ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده معیارهای قطعی تشخیصی، ۹۶۹ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید۱۹ در ملت تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۲ نفر اجتناب کرده اند آنها بستری شدند.

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۲ نفر رسید.

متاسفانه در کل ۲۴ ساعت قبلی، ۱۷ فرد مبتلا کووید۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ نفر رسید.

خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون ۹۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۰ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان، افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۴ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان تحت تأثیر کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها همراه خود مراقبت قرار دارند.

تاکنون ۵۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۲ آزمایش پیش آگهی کووید۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۲ شهرستان در وضعیت بنفش، ۴۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۲۳ شهرستان در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر