تغییرات مهم کنکور ۱۴۰۲


رئیس سازمان سنجش تغییرات چهارگانه کنکور ۱۴۰۲ را تشریح کرد.

عبدالرسول بندرعباس درباره برگزاری کنکور ۱۴۰۲ گفت: شورای سنجش و پذیرش دانشجو برگزار و سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاحات را اجرا می کند. کنکور ۱۴۰۲

وی افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اعمال تغییرات در قانون کنکور ۱۴۰۲ و طبق تاریخ تصویب ما به عنوان برگزارکنندگان کنکور موظف به اجرای آن هستیم.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: در سازمان سنجش آیین نامه اجرایی کنکور ۱۴۰۲ را می نویسیم و پس از تدوین به شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارائه می شود و پس از تایید آن به سازمان سنجش ارائه می شود. و به شورای پذیرش اطلاع رسانی خواهد شد.

وی یادآور شد: تغییرات کلی کنکور ۱۴۰۲ قبلا به اطلاع داوطلبان رسیده است و چهار تغییر مهم در کنکور ۱۴۰۲ اعمال می شود.

بندرعباس گفت: پس از تکمیل آیین نامه اجرایی و تصویب توسط مراجع ذیربط، در اسرع وقت به داوطلبان اطلاع رسانی می شود و تلاش می کنیم در مدت زمان کوتاهی آنها را تصویب کنیم.

وی با اشاره به چهار تغییر مهم در کنکور ۱۴۰۲ گفت: «حذف دروس عمومی»، «اثر نهایی سوابق تحصیلی»، «حذف زیرگروه ها» و «حفظ سالی دو بار» در کنکور ۱۴۰۲ اجرا می شود. وی افزود: با حذف زیرگروه ها نمره کل داوطلب اخذ می شود.