تغییر از دوام به جنبش اجتماعی در نتیجه فروپاشی نزدیک رژیم صهیونیستی شد


حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی

حسین کنانی مقدم کارشناس امتیازات سیاسی در اظهار داشت وگو همراه خود ایکنا دانستن درباره عملیات جدیدترین فلسطینیان در موجود در شهرهای سرزمین های اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت مسجدالاقصی توسط نظامی رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اکنون شاهد هستیم. سطح عطفی در از دوام در جهان است کدام ممکن است در هم تنیده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلقه هایی را نمایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیر مقاومتی کدام ممکن است در لحظه تغییر به ۱ جبهه مشترک شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام اجتناب کرده اند مرحله نهادها به مرحله حرکت اجتماعی وارد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مرحله رشد. اطلاعات هر انقلاب.

وی افزود: {در این} مرحله افراد بر مقدمه آرمان های انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت از دوام وارد جهان کشتی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} شرایط این افراد در سرتاسر سرزمین های اشغالی هستند کدام ممکن است انتخاب می گیرند چگونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چه تعیین کنید همراه خود دشمن صهیونیستی کشتی کنند. در جاده ها.”


تا حد زیادی بیاموزید:


کنعانی مقدم اظهار داشت: مناسب است کدام ممکن است گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای از دوام نیز {در این} کشتی حضور دارند، با این حال تغییر از دوام به جنبش اجتماعی باعث شد کدام ممکن است {هر روز} شاهد فرم از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقابل باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا {در این} مرحله شورش تعیین کنید جدیدی به شخصی گرفته است.

تأثیر انتفاضه جدید بر شکست تعهد روال سازی روابط اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل

وی افزود: شورش ها بیشتر اوقات روزی رخ می دهد کدام ممکن است افراد اجتناب کرده اند نهادها، گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات حقوق بشری بافت ناامیدی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سنگ، چاقو، اسلحه خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات استشهادی بازو به شورش بزنند. اجتناب کرده اند این منظر، حوادثی کدام ممکن است در آستانه روز جهانی بیت المقدس رخ می دهد، سیگنال ای اجتناب کرده اند تحریک کردن قیامی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به فرد است.

این کارشناس امتیازات سیاسی اظهار داشت: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری رژیم صهیونیستی نیز همراه خود سرکوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات جنایتکارانه سعی در جلوگیری اجتناب کرده اند حضور افراد در مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اماکن دارد. امسال شاهد درگیری افراد فلسطین همراه خود رژیم صهیونیستی در گذشته اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها در مسجد الاقصی کدام ممکن است جاده بنفش ملت فلسطین، محور از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان است جنایت کردند. فلسطین جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سایر ادیان.. از دوام مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های جهادی کدام ممکن است به این اقدامات همراه خود موشک پاسخ خواهند داد، به نظر می رسد مانند است صهیونیست ها را مجبور به عقب نشینی کرده است، با این حال به همان اندازه روز قدس منتظر حوادث بزرگی در جهان هستیم.

کنعانی مقدم دانستن درباره تاثیر اصلاح الگوی انتفاضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف تا حد زیادی ایمنی خانه رژیم صهیونیستی بر شکست نیازها تعهد روال سازی روابط همراه خود کشورهای عربی اظهار داشت: ایمنی جاده بنفش بی نظیر صهیونیست هاست. رژیم، از مقامات کنونی همراه خود فاجعه‌های سیاسی قابل توجه مواجه است، متعاقباً وقتی ایمنی موجودیت، صهیونیسم را هدف قرار می‌دهد، به معنای فروپاشی این رژیم در بالا است.

روز جهانی قدس ورق را به ارزش صهیونیست ها برگرداند

وی افزود: روش حرکت این روزهای افراد فلسطین آنها را به بمب متحرک علیه رژیم صهیونیستی تغییر کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی صهیونیست ها هم ادعا می کنند کدام ممکن است اکنون در هیچ کجای این سرزمین در امان نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تهدیدها {به دلیل} از ما بودن در در همه جای مکان موجود است. جنبش.” به نظر می رسد مانند است همراه خود نهایی شدن از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری نهضت از دوام، جهان جدیدی اجتناب کرده اند کشتی همراه خود رژیم صهیونیستی تحریک کردن شد کدام ممکن است همراه خود شبح اسرائیل اجتناب کرده اند هر کجای موجود در، موضوعاتی معادل روال سازی روابط اعراب همراه خود رژیم صهیونیستی را به محیط می برد. . سطوح اولین باید طی شود.

کنعانی مقدم همراه خود ملاحظه به آسانسور روز {به روز} محور از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب مقام برتر اظهار داشت: روز جهانی بیت المقدس را امام خمینی(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکترین از دوام همراه خود تعدادی از هدف ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنا کرد، اول: اندیشه اسلامی راه بی نظیر نجات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً: جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام راه پیروزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم: افراد باید در صحنه این کشتی حضور داشته باشند، چهارم: فلسطین مسئله بی نظیر جهان اسلام باشد پنجم: مشکل فلسطین منصفانه مشکل جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کشورهای آزاد باید به این موضوع ملاحظه کنند، لذا همراه خود ابتکار امام خمینی(ره) جبهه وسیعی در دنیا تعیین کنید گرفت.

وی تصریح کرد: روزی کدام ممکن است اولین اجلاس کالایی برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک نبرد صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترک فلسطینیان را رقم زد، اجتناب کرده اند آن نقطه شاهد بودیم کدام ممکن است همراه خود روز جهانی قدس، فلسطین به موضوع بی نظیر جهان تغییر شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های اجتماعی آن را محافظت می دهند.» دوم: در سیاره اسلام هرکس تمایل دارد به اسرائیل نزدیک شود عصبانی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند امت اسلامی متنفر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را کودک کشی، رژیم جنایتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نژادپرست، اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریست می نامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه هم معلوم شده است. به ارزش صهیونیست هایی کدام ممکن است در زیر گنبد آهنین محاصره شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط از دوام محاصره شده بودند.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر