تلاش بری خوارخواندجی شیراز با نجف و کربلا


غذای عمومی شورای ششم ماه شیرازبه گاززرش، ایکنا از فارس، دار پناه و لیمین، جلسه علنی شورای اسلامی، ماه شیراز، عصر امروز، ۱۵ اسفندماه برگزار شاد، لیها شهردری شیراز، در خاص خوارخواندگی شیراز با. نجف اشرف، دمشق، کربلا، عمان، کربلا و قطر ماموریت های هیئت گوداشگری و بازدیدهای شورای با با حضور ۱۳ نفر از اعضای شورای پرسی و سند بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیل، توابع و انتخابات شورای اسلامی و انتخابات شهداران مصعب در ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات پس از آن توسط رسید تصحیح شد.

در کجای جلسه تصحیح شد، تشدید شد با چشم انداز تقویت دیپلماتیک ماهانه، با پیوند بین فرقه ها، تبادل اطلاعات، آزمایش ها و گسترش مناسبت های اعتقادی، فرنگی، اجتماعی و اقتصادی، با شاهداری شیراز، اجازه دادا میچود، قانونی و قانونی. اجراهای شهرشریف کربلایی معالی، دوحه قطر، مسقط، عمان، دمشق و حلب، سوریه، راع، انجم دهاد.

همچانین شهرداری شیراز مسؤول انتصاب پازبینی به ریاست معصومه شماره ۹۷/۲۲۷/ص مرخ ۹۷/۱/۲۸ ر.به عنوان اساسنامه کار به سوی آن اقدم شاهدی. تاریخ اجلاس تهنم خواهرخواندقی شهر شیراز تا شورا نظرش کاناداست.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر