تلاوت جزء هفتم قرآن همراه خود صدای قاسم رضایی + تفسیر


قاسم رزایی، قاری بین المللی قرآن کریم

به گزارش ایکنا ؛ عرف حسنه تلاوت کل قرآن کریم در ماه مبارک رمضان {در این} سال ها فرصتی برای آشنایی با خود افراد همراه خود قرآن کریم شده است.

در همین راستا، ایکنا در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ {هر روز} خوب جزء اجتناب کرده اند قرآن کریم را همراه خود صدای قاسم رضایی، مدرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاری جهانی قرآن اضافه کردن می تنبل.

دکتر قاسم رضایی در سال ۱۳۴۹ در شهرستان ازنا در استان لرستان به دنیا به اینجا رسید. تخصص پزشکی هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب مقام اول در متنوع اجتناب کرده اند مسابقات سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان اجتناب کرده اند جمله مسابقات در سراسر جهان قرآن جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات در سراسر جهان قرآن بنگلادش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه.

کل قرآن کریم تاکنون ۲ بار تلاوت شده است کدام ممکن است بین آن ۲ آیه نزدیک به بیست سال فضا {بوده است}.

خبرگزاری قرآنی برای اولین بار در اواخر سال ۱۳۹۹ دومین حاضر افشا شده توسط شورای برتر قرآن را چاپ شده کرد کدام ممکن است {در این} تلاوت جدید، این قاری جهانی سعی کرد در امتداد طرف اجرا اجتناب کرده اند ملودی های فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه برای سوئیچ ملودی استفاده تنبل. افسران محلی عرب

پس اجتناب کرده اند تلاوت جلد هفتم قرآن کریم همراه خود صدای قاسم رضایی مدرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاری در سراسر جهان.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر