تلویزیون مسابقه یادبود «صدای حسین علیه السلام» را در ماه رمضان منتشر شده کرد.


مسابقه یادبود پخش تلویزیونی به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند خورستان، دومین مرحله اجتناب کرده اند مسابقات یادواره «صدای حسین علیه السلام» در ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند جامعه تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای خوزستان منتشر شده تبدیل می شود.

مسابقه یادواره «صدای حسین علیه السلام» در مرحله یک همراه خود حضور ۲۵۰ نمایندگی کننده دیجیتال برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مجموع نمایندگی کنندگان، ۲۷ یادواره در مرحله دوم به صورت حضوری به رقبا می پردازند.

این مرحله اجتناب کرده اند مسابقات در تعدادی از این سیستم تلویزیونی همراه خود همکاری اداره بازاریابی اسلامی شهرستان اهواز در ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند جامعه استانداری های خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه در سراسر جهان اهواز منتشر شده تبدیل می شود.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر