تمدن نوین اسلامی به مدیریت ایران محقق می‌شود


تمدن نوین اسلامی به رهبری ایران محقق می‌شود

به گزارش ایکنا، نشست تخصصی «تمسک به قرآن، رمز وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت» شامگاه دوشنبه {بیست و سوم} ماه مبارک رمضان در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه بین‌الملل قرآن کریم به صورت حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموستا شیخ گران قیمت بابایی، امام جمعه اهل عرف مسجد صادقیه تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیخ ماهر حمود، دبیر کل اتحادیه جهانی علمای از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفت شریعتی، مشاور مجلس شورای اسلامی {در این} نشست به ایراد سخنان شخصی پرداختند.

جمهوری اسلامی ایران مقامات قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت قرآنی است

ماموستا شیخ گران قیمت بابایی، امام جمعه اهل عرف صادقیه تهران همراه خود دقیق اینکه دشمنان قرآن از طریق قرن‌های بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیست و یکم} برای بردن قرآن اجتناب کرده اند صحنه روزگار تمام امتحان شده شخصی را به کار گرفتند، ذکر شد: آنها می‌خواهند به حداقلی استفاده اجتناب کرده اند قرآن در حیات محله اسلامی اکتفا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تنها در مراسم‌های عزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. به کار گیرند.

تمدن نوین اسلامی به رهبری ایران محقق می‌شود

شیخ بابایی همراه خود ردیابی به تمام امتحان شده‌های امام خمینی(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) برای ناکام گذاشتن این نقشه دشمنان ذکر شد: آنها تاکید کردند کدام ممکن است این تمسک به قرآن است کدام ممکن است عزت می‌آورد، وحدت می‌آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل را در دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرت برای ما مسلمانان رقم می‌زند.

جمهوری اسلامی ایران، مقامات قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت قرآنی 

این امام جماعت اهل عرف همراه خود ردیابی به اشعاری به زبان فارسی اجتناب کرده اند اقبال لاهوری، متفکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه کار مسلمان پاکستانی دانستن درباره لزوم تمسک مسلمانان به قرآن کریم ذکر شد: اقبال می‌گوید با بیرون تمسک به قرآن کریم، وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی حاصل نمی‌شود.

شیخ بابایی همراه خود دقیق اینکه جمهوری اسلامی ایران مقامات قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت قرآنی است، ذکر شد: برپایی نمایشگاه قرآن، تشکیل رادیو قرآن تلویزیون قرآنی همگی اجتناب کرده اند سیگنال‌های اهمیت جمهوری اسلامی به پیاده شدن قرآن در محله ایرانیان مسلمان است.

او در یکپارچه همراه خود دقیق اینکه به قول اقبال اختلاف در داخل امت اسلامی حیات آن را نابود می‌تدریجی، ذکر شد: راه نجات اجتناب کرده اند فتنه‌های عصر حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتنه صهیونیسم در وحدت است وگرنه همین صهیونیسم به ما می‌خندد.

شیخ بابایی افزود: اقبال سطح نقطه ضعف برخی مسلمانان را {در این} می‌بیند کدام ممکن است اجتناب کرده اند قرآن کریم رسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آئینش را نمی‌گیرند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامبر در وجود آنها خشمگین نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همین رو تنها راه حیات دقیق را در تمسک به قرآن کتاب الهی می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه می‌گوید کدام ممکن است حیدر کرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام حسین(ع) هم امکانات شخصی را اجتناب کرده اند قرآن کریم گرفتند. او مدل اوقات فراغت مسلمانان را هم قرآن می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مشارکت دختران برای تربیت فرزندان قرآنی تأکید می‌تدریجی.

او در نهایت سخنان شخصی {تأکید کرد}: در حال حاضر امام خامنه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال او در جوامع اسلامی کم نیستند کدام ممکن است همراه خود کلام، شعر، نثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر اقدام شخصی در هدف صیانت اجتناب کرده اند قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت به آن است گام‌های بزرگی برداشته‌اند.

در یکپارچه حافظ سعید رضا بغدادی، درک علوم قرآنی اجتناب کرده اند ملت پاکستان همراه خود ردیابی به اینکه عصر حاضر عصر مملو اجتناب کرده اند فتنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های مختلف است، ذکر شد: در حال حاضر کافران همراه خود اندیشه‌های فریبنده شخصی در صدد نابودی اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن هستند.

تمدن نوین اسلامی به رهبری ایران محقق می‌شود

وی هدف تفرقه امت اسلام را در در اطراف شدن اجتناب کرده اند قرآن کریم خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اعجاز قرآن کریم در اینجا است کدام ممکن است همه مسلمانان شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب آن را به حداقل یک تعیین کنید محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرائت می‌کنند ‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تحریفی در قرآن کریم {وجود ندارد}. پس چرا وقتی قرآن کانون واحدی برای مسلمانان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده وحدت اسلامی در قرآن آمده ما مسلمانان متحد نیستیم.

این شخصیت پاکستانی در یکپارچه به مهم واژه‌هایی کدام ممکن است در قرآن کریم دانستن درباره لزوم وحدت آمده است، ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی‌های آن را امت واحده، تمسک به حبل الله، اصلاح ذات البین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضهم اولیاء البعض خواند.

او هم در یکپارچه به شعری اجتناب کرده اند اقبال لاهوری ردیابی کرد کدام ممکن است در آن می‌گوید: ای امت اسلامی نفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر، پیامبر، دین، ایمان، قبله، خدا، را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن همه ممکن است یکی است پس چرا امت واحده نباشید.

سعید رضا بغدادی در نهایت {تأکید کرد}: پیام من می خواهم اینجا است کدام ممکن است ای مسلمانان اگر پیشرفت، شکوفایی، ترقی امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفع شخصی را می‌خواهید باید به قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت(ع) متمسک شوید.

عفت شریعتی، مشاور مجلس شورای اسلامی ایران هم در سخنانی نمایشگاه قرآن کریم را آینه تمام‌نمای عظمت قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف پیامبر عظیم‌الشأن خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همه بر آنیم در هدف قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت باشیم.

تمدن نوین اسلامی به رهبری ایران محقق می‌شود

او همراه خود دقیق اینکه خداوند وظایف مسلمانان را در آیات ابتدایی سوره بقره معرفی شده است است، ذکر شد: خداوند می‌فرماید کدام ممکن است سعادتمندی ۲ دنیا در حرکت به قرآن کریم است.

شریعتی ذکر شد: اجتناب کرده اند وظایف غول پیکر محله اسلامی در سیاره اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشریت همگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسو شدن در باور نیازها جهان اسلام است باید تفرقه‌ها را جدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را افزایش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن راه را خاص می‌تدریجی.

او همراه خود تأکید بر اینکه در حال حاضر جهان اسلام به سوی عظمت پیش می‌رود، ذکر شد: ایران مشعل‌دار اقتدار، امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت جهان اسلام است.

مشاور مجلس، ایران را متحول کننده سیر تکاملی جهان اسلام خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در حال حاضر ما به سوی باور تمدن نوین جهان اسلام حرکت می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار ایران آینه تمام‌نمای جهان اسلام است. در حال حاضر کشورهای اسلامی در پناه اخوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانی مذهبی همسو هستند.

شریعتی ذکر شد: تمام امتحان شده‌های نظام سلطه برای به دفع کردن اسلام همراه خود تمسک به قران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پناه مقام عظمای ولایت ناکام خواهد ماند.

او باور تمدن نوین اسلامی را در گرو همکاری دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران در امتداد طرف یکدیکر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: قرآن بین خانم و مرد در انجام حرکت صالح فرقی نگذاشته است.

شریعتی در نهایت ذکر شد: در حال حاضر ایران وحدت، اخوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانی را {در سراسر} ملت به حاضر گذاشته است. به همان اندازه الگویی برای جهانیان باشد.

شیخ ماهر حمود، دبیر کل اتحادیه جهانی علمای از دوام هم طی نطقی همراه خود ردیابی به اینکه خیلی اجتناب کرده اند کشورهای اسلامی به چاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر کردن آن اهمیت زیادی می‌دهند با این حال پای حرکت کردن آنها به قرآن فلج است، ذکر شد: چیزی کدام ممکن است خواستن است حرکت به معانی قرآن کریم است.

تمدن نوین اسلامی به رهبری ایران محقق می‌شود

او همراه خود ردیابی به از دوام عالی تنه ملت بی‌پناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌سلاح فلسطین در مخالفت با حمله ها نظامیان صهیونیست {در این} ماه مبارک رمضان ذکر شد: خیلی اجتناب کرده اند مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکام اسلامی گویی فلسطین را به فراموشی سپرده‌اند.

شیخ حمود، فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد‌الاقصی را سیگنال‌ای اجتناب کرده اند قرآن کریم خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در حال حاضر سازشگران همراه خود رژیم صهیونسیتی، قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین شخصی را به بهای ارزانی فروختند.

او از دوام فلسطین، لبنان، سوریه، ایران را نبرد قرآن همراه خود تورات تحریف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیسم خواند.

شهریاری هم همراه خود دقیق اینکه باید برای تعمیر شائبه‌های دشمنان در تکفیری مطالعه شیعیان امتحان شده شود، ذکر شد: تکفیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد به شرک یکی اجتناب کرده اند حربه‌های دشمنان است .

او همراه خود تقاضا اجتناب کرده اند عده‌ای اجتناب کرده اند تکفیری‌ها در تحمیل مبارزه بین امت اسلامی ذکر شد: ما مسلمانان نباید در پایین دشمن ورزشی کنیم.

او هدف توسل شیعیان به پیامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت(ع) را اخذ اذن آنها اجتناب کرده اند خداوند متعال خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود این حساب ما شیعیان اجتناب کرده اند شرک خارجیم.

شهریاری همراه خود ردیابی به آیاتی اجتناب کرده اند قرآن کریم کدام ممکن است در آن به اذن پروردگار به پیامبران ردیابی شده است، گفـت: اگر آنهایی کدام ممکن است تکفیر می‌کنند در قرآن از محسوس می‌شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفتن می‌کردند، تکفیر وجود نداشت.

تمدن نوین اسلامی به رهبری ایران محقق می‌شود

حجت‌الاسلام شهریاری افزود: اگر مسلمانان معیار رفع اختلاف را قرآن قرار دهند، فوراً زبان به تکفیر نمی‌گشودند. نباید همراه خود استناد به شرک در داخل محله اسلامی موجبات نفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض وحدت را فراهم کنیم اما علاوه بر این باید همراه خود اختراع هر آنچه باعث آسیب دیده شدن وحدت شده است برای تعمیر آن امتحان شده کنیم.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر