تمرینات عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز اولین روز ماه مبارک رمضان / امشب را تماشا کنید


13فرفردین / آثار شب و روز اول ماه مبارک رمضان / امشب به تماشای آسمان

طبق اعتقاد ما امشب فینال عصر ماه شوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا تحریک کردن ماه مبارک رمضان است. امسال همراه خود جاری شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان عجین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانیان پس اجتناب کرده اند جشن لذت وارد نهنگ خجسته می شوند به همان اندازه همزمان همراه خود بهار شخصیت دل شخصی را به بهار قرآن منور کنند.

در عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز اول ماه مبارک رمضان، اجتناب کرده اند اول ماه مبارک رمضان به همان اندازه قرائت حج امام حسین (علیه السلام) اعمال مستحبی زیادی به پایان رسید. برخی اجتناب کرده اند اقدامات طرفدار شده برای امشب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا به رئوس مطالب زیر است:

عصر اول ماه مبارک رمضان واقعاً کار می کند

اولا: آغاز [یعنى جست‌وجوى هلال ماه]را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی آغاز این ماه را واجب دانستند. پس امشب به آسمان ظاهر شد کن. چون رسول خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً برعکس ۲ روز مبارک رمضان عزت او را دید، فرمود: «خداوند بر اوست. [وَ الرِّزْقِ الْوَاسِعِ]شعور بر سالاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاوت قرآن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خدا قسم برای بدترین ماه رمضان محفوظ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلام بر ما حتی به صورت ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع آن. ایمنی ما خدایا این ماه را برای ما همراه خود بهزیستی، ایمان، بهزیستی، اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی، حفاظت اجتناب کرده اند {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاری مان در نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاوت قرآن برای ما تجدید کن. «خدایا ما را به ماه رمضان برسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه رمضان ما را ایمن گردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را در آن محافظت کن به همان اندازه اجتناب کرده اند بازو ما بمیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر گناهان ما مردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را بخشیدی».

علاوه بر این مستحب است کدام ممکن است دعای چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم کتاب سجادیه درست را همراه خود دیدن هلال ماه بخوانند.

دوماغسل نیت اول ماه مبارک رمضان.

سوم: حج امام حسین (علیه السلام): هر کدام ممکن است امام حسین (علیه السلام) را به خاطر گناهانش زیارت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان آن سال را بگیرد. کنجکاوی مندان به امام حسین (علیه السلام) کدام ممکن است {نمی توانند} در کربلا حضور یابند، می توانند در امشب خجسته مراسم حج دقیق امام حسین (علیه السلام) را بخوانند.

چهارم: – ۲ رکعت نماز مطالعه در هر رکعت سوره حمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعام را می خوانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند می خواهیم کدام ممکن است ما را یاری تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دردی کدام ممکن است می ترسیم محافظت تنبل.
پنجم: دعای «خدایا این شهر مبارک» را بیاموزید.

VI: مطالعه دعای امام جواد (علیه السلام) در کتاب اقبال چنین است: بعد اجتناب کرده اند نماز مغرب، دستان شخصی را بلند می کنیم.

خدایا هر کدام ممکن است موفق باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همدیگر باشد اجتناب کرده اند بلاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم ما به آنچه ما را اجتناب کرده اند کار گماشتم به همان اندازه باید {در این} ماه مبارزه کنی تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتار.

خدایا اجتناب کرده اند صاحبان هوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر هر چیزی موفق، ای دانای خیانت به به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه در سینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاد نهفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن {حیله گر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید داناست. خدایا ما را در زمره کسانی قرار ده کدام ممکن است در آن نقطه انتخاب گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بدبختان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنبل شدگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گرو گناهان. خداوند هیکل ما را اجتناب کرده اند {بیماری ها} شفا داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ما کمک کرد به همان اندازه آنچه را کدام ممکن است واقعاً به ما پروژه کرده بود انجام دهیم به همان اندازه این ماه برای ما به نوک برسد، در حالی کدام ممکن است ما آنچه را کدام ممکن است {در این} ماه به ما پروژه کرده بود انجام دادیم. خداوند به ما توفیق روزه عنایت فرماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را در عصر قیامت توفیق فرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را به دعای این ماه شاد گردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را اجتناب کرده اند تلاوت قرآن بی نصیب نگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرت را بر ما ساده گردان. قیمت. زکات این ماه خدایا درد مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی ما را فرا نگیرد.

خداوندا اجتناب کرده اند زمانی شخصی صبحانه را به ما عطا کن، خداوند بر ما ساده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هیچ کس} اجتناب کرده اند علم او به کلید شناخته شده به عنوان رسالت بر عبادت او ترجیح داده نمی شود، کیست کدام ممکن است بر هر کدام ممکن است موفق باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار. باید بر ما رحمت خواهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهان را می آمرزی، ای آن کدام ممکن است غول پیکر ترین گناهان را می آمرزی، ولی بدی ها را جز او کدام ممکن است مهربان ترین مهربانان است نمی زداید.

خدایا در یک واحد روز مشروع به ما صبحانه داد. خدایا ما را به خاطر آنچه {در این} ماه برای ما به بازو معرفی شده است ای بیامرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنان کدام ممکن است اجتناب کرده اند امر شخصی مقرّر کرده ای بر ما ساده گردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را اجتناب کرده اند گناهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت ها پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکیزه گردان. خدایا به ما غذایی جز غذای پاکیزه کدام ممکن است ۹ مفسده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ حرام است عطا کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی شخصی را کدام ممکن است همراه خود آلودگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دره ها آمیخته نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم به نهان علم به نظر می رسد است بر ما حلال فرما. بندگانش به لطف او کدام ممکن است به همه عامل دانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همه عامل داناستی، ما را به اشاره کردن الهام کن، ما را اجتناب کرده اند آزمایش ها در اطراف کن، ساده هدایتمان کن، ما را مطمئناً هدایت کن، توفیق استوار نصیبمان کن، ما را اجتناب کرده اند بدی ها نجات ده، ما را اجتناب کرده اند سنگینی نجات بخش. گناهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معصیت ها، ای کدام ممکن است نمی بخشد گناهان تنها اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ بدی جز او برطرف نمی شود، ای مهربان ترین مهربانان.

اینگرنس – امراو برگلدس نخدار [وَ قِرَاءَتَنَا]بلند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعای ما شنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیکی ها نزدیک شدیم [الْحُسْنَی]را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاس ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما خشنودیم کدام ممکن است ببینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجات را شفا دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسنات ما را ۲ چندان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه ما را قبول کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز خواند. دانستن درباره ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است امان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زکیت شخصی را در خرید و فروش شخصی پذیرفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهانمان را بخشیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانی شدم. همراه خود تمام بهتر از های ما [الرَّقِیبُ]را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همه عامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذلیل هستی.

خوشبختانه بر محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل پاکش درود فرست، روزه ما را بپذیر، آن را به نیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا پیوند بزن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زحمات ما تحسین کن، عصر خشمگین داری ما را بپذیر، قرائت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعای ما را بالا ببر. ما را مستجاب کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را به خیر هدایت کردیم، اجتناب کرده اند سختی ها در اطراف کردیم، ما را برای تسهیل کنار هم قرار دادن کردیم، درجاتمان را بالا بردیم، حسناتمان را تعدادی از برابر کردیم، روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازمان را قبول کردیم، دعایمان را شنیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهانمان را آمرزیدیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهان ما را بیامرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را اجتناب کرده اند رستگاران قرار ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خشمگینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمراهان قرار ده به همان اندازه ماه رمضان بر ما بگذرد به همان اندازه روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر زمانی ما را در آن بپذیری. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال ما را در آن پاک گردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناهان ما را در آن بیامرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر کار نیکی سهم ما را در آن بیفزایی کدام ممکن است باید خدایی کدام ممکن است دعا را مستجاب می کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروردگار به بندگان نزدیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید احاطه کننده ای همه چیز.

هفتم: قرائت دعای چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم صحیفه سجادیه.

هشتم: مطالعه دعایی کدام ممکن است رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم در عصر اول ماه مبارک رمضان می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چنین است:

«خدایا ما را در روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادن مستحکم کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را در خشممان تدریجی فرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر گروه کافران پیروز فرما. Preming Kizuna Pasasta Paragether خدایا روزه ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابوس نرو بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محاصره کافران هستم. خدایا بر مرد خدا، فاعل، فاعل، خدا، عزت اشیا، خواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی خدا برکت بده. رحمت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببخشد.

نهم: علاوه بر این مطالعه دعای یوشان کبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت در امشب مستحب است.

اجرای روز اول ماه مبارک رمضان:
۱- دوش بگیرید
۲- صدقه دادن
۳- مطالعه ۲ رکعت نماز در رکعت حمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انا فتنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رکعت دوم حمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه کدام سوره را می خواهیم بخوانیم.
۴- پس اجتناب کرده اند طلوع ماه رمضان، مستحب است این دعا را به امام صادق (علیه السلام) بخواند، پس می فرماید: گالاپولام ابارآباد، چسیک لادوست; خدایا ماه رمضان فرا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما بر ما واجب است کدام ممکن است این ماه را روزه بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن نازل شد کدام ممکن است هدایت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمای هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل است. خدایا ما را روزه بگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ما قبول کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماه ما را مفید نگهدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی برای ما مفید بگردان، براستی باید بر هر چیزی موفق هستی ای مهربان.

۵- تلاوت مکرر قرآن اجتناب کرده اند مستحب ترین اعمال در ماه رمضان است.

خواهش میکنم منو زیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو کن

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر