تنها ماهی کدام ممکن است نامش در قرآن + فیلم آمده است


تنها ماهی که نامش در قرآن + فیلم آمده است

به گزارش ایکنا، همزمان همراه خود دومین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان، دومین جزء اجتناب کرده اند مسابقات جزء خوانی قرآن همراه خود قرائت زیارت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع روزه در قرآن اجتناب کرده اند طریق قرآن چاپ شده شد. ستاد اقامه نماز

کنجکاوی مندان به نمایندگی در مسابقه پیامکی می توانند پس اجتناب کرده اند تفسیر فیلم سخنرانی حجت الاسلام همراه خود موضوع روزه در قرآن به همان اندازه ساعت ۲۴ روز ۱۵ فروردین ماه ساده شماره دلخواه شخصی را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۱۷ کشتی کنند.

بخش های مختلف این مسابقه همه روزه ساعت ۱۰ صبح بر روی موقعیت یابی ستاد اقامه نماز، خبرگزاری ایکنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های اجتماعی چاپ شده تبدیل می شود.

پرس و جو مسابقه گفتمان قرآنی نیمه دوم:

خواه یا نه ماه قمری در قرآن اشاره کردن شده است؟

۱. رمضان

۲. شعبان

۳. رجب

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر