توجیهات پایه متعدد اجتناب کرده اند اختلافات خانوادگی است


حجت الاسلام والمسلمین نصیر الرفیعی، استاد حوزهبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند قم، زائر اسلام والمسلمین نصیر رفیعی، مدرس بخش علمیه در تفسیر آیات ۵۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱ سوره عنکبوت کدام ممکن است ۲۵ فروردین ماه در حرم بانوی کرامت برگزار شد، خاطرنشان کرد: معجزات انبیا انگشت خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامبران معجزه را انواع نکردند، فرمود: قرآن بهترین معجزات نزد خداوند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای شگفتی در گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد پیامبر است. درود خدا بر او باد. ) هشدار است.

وی دقیق کرد: عبارات قرآن به شکوه دقیق شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان اجتناب کرده اند مطالعه آن لذت می برد، اظهار داشت: را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جهات اعجاز قرآن محتوای کدام ممکن است اجتناب کرده اند بلند مدت خبرهای فراوانی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی کردن می تنبل. فتح.» اجتناب کرده اند روم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزشی مثل عروسی. «اشیاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات کوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین را در دسترس بودن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم صاحب قرآن است، خصوصی کدام ممکن است این قرآن را آورد کدام ممکن است درس نخواند هر دو درس نخواند، تحصیل کرد به همان اندازه رسید. سن چهل سالگی

درک بخش اظهار داشت: قرآن معجزه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده افرادی که بهانه تراشی می کنند اعجاز قرآن را انکار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل مثلاً بهانه می آورد.

وی همراه خود دقیق اینکه در زمان رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم عده ای برای عدم نمایندگی در درگیری بهانه می آوردند، اظهار داشت: قرآن بهانه می گوید، مردمان می گویند {خانه های ما} است. دفاع کردن نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایمان مشغول هستند، خانم ها رومی ما شریر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می کشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نرفتن به درگیری عذرخواهی می کنند، پس باید مراقب باشیم کدام ممکن است توجیهات ما را اجتناب کرده اند انجام وظایفمان باز نکنند.

رفیعی: ما در کل گذشته تاریخی در اشیا متعددی این توجیهات را تخصص کرده ایم، می فرماید: امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند وقتی انسان عاجز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد اجتناب کرده اند کار خطرناک تنبل، عذر آغاز تبدیل می شود. در گذشته تاریخی هم افرادی داریم کدام ممکن است می گفتند اگر خدا می خواست ما کافر نمی شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را هدایت می کرد هر دو شیطان را بی ارزش گناهانشان می دانست، در حالی کدام ممکن است شیطان می گوید ممکن است ساده او را دعوت کردم.

وی همراه خود دقیق اینکه پیام آیات ۵۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱ سوره عنکبوت پرهیز اجتناب کرده اند بهانه تراشی برای عیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجیه در اقامت است، اظهار داشت: برخی برای خطرناک اجتناب کرده اند وظیفه، قرآن را زیر پرس و جو می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول را تکذیب می کنند. در گروه همانطور که صحبت می کنیم ما نیز منشأ اکثر اختلافات خانوادگی بهانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند این توجیهات پرهیز کرد.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر