تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رئیس گروه بسیج شهرداری تهرانهمراه خود حضور سردار سرتیپ پاسدار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند شهدای سرافراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیم فرماندهی گروه بسیج به شهرداری تهران عظیم برگزار شد. گروه های سپاه پاسداران ایران.

۱۳۰۱/۰۱/۱۹ – ایکنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر