جشن گلریزان در نیمه ماه مبارک رمضان در خراسان جنوبی برگزار تبدیل می شودوی افزود: بدهی این اشخاص حقیقی برای ادغام کردن مهریه، نفقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول است کدام ممکن است ۲۷ نفر بدهی پولی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی شهرها اجتناب کرده اند جمله نهبندان زندانی جرایم قهری نداریم.

وی اظهار داشت: جشن گلریزان برای زندانیان جرایم غیر عمد استان در پانزدهم ماه مبارک رمضان مصادف همراه خود میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام) در فرهنگسرای بیرجند برگزار تبدیل می شود.

سرپرست ستاد دیه خراسان جنوبی اظهار داشت: امیدواریم همراه خود همکاری، همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی تجهیزات های اجرایی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیران {به دلیل} جرائم نامطلوب در استان زندانی نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت مورد نیاز برای باور این امر موجود است. این هدف.”

وی افزود: در سال قبلی ۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ میلیون تومان شناخته شده به عنوان کمک پولی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان مخلوط آوری شد.

حسین پور اظهار داشت: مقام معظم مدیریت در ماه رمضان امسال کمک های پولی شخصی را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد دوچندان کردند کدام ممکن است نماد دهنده مطلوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت ایشان برای این امر خیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه ما} باید برای باور این امر امتحان شده کنیم. امتحان شده ویژه

وی اظهار داشت: آزادی غیرعمد زندانیان جرائم در استانداری طبق رسمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل های ابلاغی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون پرونده ای مبنی بر آزادی زندانیان جرائم مجبور اجتناب کرده اند وسط به کف دست نیاورده ایم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست ستاد ده استان خراسان جنوبی یکپارچه داد: همراه خود اصل استاندار خراسان جنوبی جشن گلریزان در تمامی شهرستان های استان برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مورد نیاز را نیز خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان خواستیم به همان اندازه برای اکتسابی کمک های پولی، تمامی شوراهای ورزشی به طور قابل توجهی شورای بازی های زورخانه ای تشکیل شود.

حسین پور افزود: علاوه بر این اجتناب کرده اند تجهیزات های دولتی تقاضا داریم کدام ممکن است خیرین برگزیده را مراقبت از جشن گلریزان به ستاد کفگیرها وی در خراسان جنوبی راه اندازی شد کنند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر