جهاد تبین به حداقل یک جنبش توده ای تغییر شود


حجت الاسلام مهدی قدرتی مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستانبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند لرستان، حجت الاسلام مهدی قدرتی، مدیرکل بازاریابی اسلامی استان لرستان، همانطور که صحبت می کنیم ۲۶ فروردین ماه در مراسم تجلیل اجتناب کرده اند هنرمندان عالی انقلاب اسلامی در لرستان کدام ممکن است در بخش هنری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: آثار هنری اسلامی انقلابی در عبارت آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسوند دیدگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برترین راهنمای آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش کدام ممکن است مسئولیت آنها تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص است.

وی همراه خود خاص اینکه تأثیر هنری بهتر، از محسوس تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندگارتر است، افزود: در تبیین جهادی کدام ممکن است مقام معظم مدیریت سبک تذکر داشتند، یکی اجتناب کرده اند بینندگان ایشان هنرمندان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش باید در تبیین محاسن امتحان شده تنبل.

قدرتی همراه خود خاص اینکه آثار هنری در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب مبتذل بود، تصریح کرد: آثار هنری در انقلاب تمایل دارد آزادی، دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیان فطری انسان را نماد دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه ذهنی هر انسانی ذاتاً خداجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت بخشیدن به خداست.

وی همراه خود خاص اینکه مسئولیت باهوش خاص حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطق حاکمیت جمهوری اسلامی در قالب شعر، آثار ادبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجسمی است، یکپارچه داد: آنها می خواستند حاکمیت دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام را کدام ممکن است عصاره هر انسانی است خاص کنند. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت باهوش به خاص این قاعده در قالب شعر، آثار ادبی، تجسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … رسیده است.

مدیرکل بازاریابی اسلامی لرستان همراه خود ردیابی به اینکه محور دوم نیاز تبیین جبهه حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصادیق اظهار داشت: محور سوم مورد ملاحظه مدیریت برای باور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. تصمیم شرعی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم برای روشن شدن است.

قدرتی همراه خود تاکید بر اینکه جهاد تفسیر به حداقل یک حرکت نهایی تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان باید به این منطقه ملاحظه کنند، اظهار داشت: اجباری است هنرمندان لرستانی برای آثار هنری خوب ارزش قائل شوند چرا کدام ممکن است برندسازی در آثار هنری انقلاب اسلامی {در این} بخش انجام نشده است. محافظه کاری.”

وی همراه خود خاص اینکه تلاش های هنری الگوی کار زیبایی شناختی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کارها باید پیوند زیبایی شناختی داشته باشد به همان اندازه هنرمندان انقلاب اسلامی آسانسور شوند، اظهار داشت: متاسفانه آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان انقلاب اسلامی در لرستان سرکوب شده است.

سامان سپهود سرپرست کل بخش هنری لرستان در پایان دادن این مراسم همراه خود خاص اینکه سالروز مبایعه نامه درک مرتضی افنی همراه خود تصویب شورای سنت نهایی به تماس گرفتن روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته آثار هنری معروف است، اظهار داشت: تنها نگهبان اجتناب کرده اند این هفته هنرمندان انقلابی حیاتی هستند.

وی خاص کرد: در هر منطقه هنری منصفانه باهوش شناخته شده به عنوان شاخص راه اندازی شد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از تجلیل اجتناب کرده اند منصفانه باهوش پیشکسوت کشاورزی.

{در این} مراسم اجتناب کرده اند عالی ترین هنرمندان انقلاب اسلامی لرستان همراه خود سپری شناخت تجلیل شد.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر