حرکت داستانی | سلام آقا
عباس بن علی به ابوالفضل، دو ستاره پسر امام علی (علیه السلام) و اولین فرزند ام البنین (ع) مشهور است. محمترین فراز زندگی یا حضور واقعه کربلا و شهادت مادر رز عاشورا آست. حضرت عباس در واقعه کربلا فرمنده و پرچمدار سپاه امام حسین (ع) بود و بری همراهان امام حسین (ع) به عنوان فرات آب اردو. حضرت عباس به حمرا پردرانچ ۲ اماما از طرف عبیدالله بن زیاد را کارند و دارسپه امام حسین علیه السلام جنجیدند و آن شهادت رسائند است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر