حرکت داستانی | سید گوانان اهل بهشت
امام حسین (علیه السلام) در تاریخ سوم شعبان متولد شد. امام حسین (علیه السلام) بادر سیلسیله، امامان شیعه دوادزاده، امام علی، امام سجاد تا حجت بن الحسن (ع) استد. کنیه امام حسین (علیه السلام)، آباد الله، است. دکتر فاضله امام حسین علیه السلام روایات فراوانی به عنوان پیامبر علیه السلام منابع شیعه و سنی و وجود درد چنان که شما معروف هستید کجا روایات: «الحسن و ال حسین سرور جوانی خود است. حسن و حسین (علیهما السلام)، سوره گوانان بهشت ​​هیستان.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر