حضور بیش اجتناب کرده اند ۴۵۰ نفر در کلاس ها تفسیر «آیات قصص الأنبیاء فی القرآن».


 جلسات ترجمه مجازیبه گزارش آیکنا اجتناب کرده اند خوزستان، سلسله نشست های دیجیتال تفسیر «آیات داستان انبیاء در قرآن» اجتناب کرده اند دیروز ۱۴ فروردین ماه مصادف همراه خود اولین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان توسط خوزستانی ها تحریک کردن شد. موسسه سبک مسکن اسلامی. .

این نشست دیجیتال همراه خود سخنرانی حجت الاسلام حسین عباسی آصیل محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده کتاب سبک مسکن همراه خود حضور بیش اجتناب کرده اند ۴۵۰ نمایندگی کننده اجتناب کرده اند عوامل مختلف استان خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر استان های ملت برگزار شد.

کلاس ها دیجیتال تفسیر «آیات داستان انبیاء در قرآن» به رویداد ماه مبارک رمضان همه روزه ساعت ۱۸ اجتناب کرده اند طریق لینک https://webinar.mobasheran.org/webinar برگزار تبدیل می شود. /index/ 2119665.

شایان اشاره کردن است یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند این سیستم های مؤسسه سبک مسکن اسلامی به رویداد ماه مبارک، برگزاری فاصله دیجیتال رئوس مطالب الصحیفه السجادیه است. این این سیستم نیز {هر روز} ساعت ۱۷:۰۰ اجتناب کرده اند طریق همین لینک برگزار تبدیل می شود. بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ نفر در اولین مونتاژ این دوران نمایندگی کردند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر