خبر جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی فاش شد


مهدی ابراهیمی رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبیبه گزارش خبرگزاری ملی عراق از خراسان جنوبی، مهدی ابراهیمی رئیس دانشگاه جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی امروز، چهارم آبان ماه در مراسم رونمایی از جدیدترین کتاب های منتشر شده توسط جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: : دانشگاه جهاد دانشگاهی علاوه بر ارائه فعالیت ها. در عرصه آموزش و پژوهش و همچنین در عرصه فرهنگ حضور فعال دارد و به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه حضور فعال دارد.

وی بر حمایت نویسندگان در گروه جهاد دانشگاهی تاکید کرد و افزود: امروز سه عنوان کتابی که به تازگی منتشر شده اند در بدنه انتشارات این موسسه رونمایی می شود.

ابراهیمی با تاکید بر ورود به حوزه های مختلف مرتبط با مسائل استان در نظم بخشیدن به امر انتشارات این سازمان گفت: بسیاری از مسائل فرهنگی در کشور راه حل های ساده تری دارند که یکی از راهبردی ترین آنها گسترش فرهنگ کتابخوانی و کتابخوانی است. انتشارات کتاب های خوب و مفیدی منتشر کرد که اگر این فرهنگ نهادینه می شد آثار عظیم آن در جامعه نمایان می شد.

وی بر استفاده از توانایی کتابخانه های عمومی برای مطالعه آثاری که ممکن است عده ای قادر به خرید آن نباشند تاکید کرد و ادامه داد: خبرگزاری های ایسنا و ایکنا توانایی بسیار خوبی در ترویج فرهنگ مطالعه دارند.

ابراهیمی بر سرمایه گذاری بر روی کودکان برای ترویج کتابخوانی تاکید کرد و افزود: در سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در استانداری جایگاه ویژه ای به کتاب های ترویج فرهنگ بومی و نیازهای استانداری می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ترویج کتابخوانی کلید حل بسیاری از مسائل است، تصریح کرد: استفاده از فرهنگ مطالعه راهکاری ساده، کاربردی و مقرون به صرفه است که تاثیر بسزایی در نسل آینده خواهد داشت.

علی الظهوری کارشناس همکاری کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی بر اهمیت زبان و ادبیات فارسی تاکید کرد و گفت: این زبان مرز هویت ماست که باید از آن پاسداری کنیم اما متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.

وی به لزوم توجه بیشتر به این امر به عنوان متولیان فرهنگ اشاره کرد و افزود: کتابخانه های عمومی استانداری و جهاد دانشگاهی از نظر ساختار و اهداف سازمان بسیار شبیه به هم هستند که می توانند نقش های مشترک بسیاری را از طریق امضای تفاهم نامه ها .

ظهوری با بیان اینکه برای موفقیت فعالیت ها که با همکاری این دو نهاد امکان پذیر است باید با حضور نویسندگان و نویسندگان وارد عرصه نقد شد، تصریح کرد: دانش باید وارد فرهنگ عامه شود و اتاق های فکر باید وارد شود. وارد. با همکاری متولیان توسعه و نهادهای حاکمیتی، مصداق آن علاقه به فرهنگ است.

و با تاکید بر دوری از قوانین غیرضروری در حوزه کتابخوانی، یادآور شد: باید کاری کرد که کتاب در سبد خانواده قرار گیرد و از سوی دیگر به یک عادت اجتماعی تبدیل شود.

در این مراسم از سه کتاب دانش بومی و کاربرد گیاهان دارویی در خراسان جنوبی، نور جدید معادلات دیفرانسیل معمولی و مبانی و کاربرد مبدل فتوولتائیک کوچک که توسط سازمان انتشارات جهاد استانی منتشر شده است رونمایی شد.

انتهای نامه