خدمه شمشیربازی لیبی اجتناب کرده اند رویارویی همراه خود رژیم صهیونیستی در رقبا های در سراسر جهان تسلیم شدن داد


خدمه سراسری شمشیربازی لیبی {به دلیل} امتناع اجتناب کرده اند رویارویی همراه خود رژیم صهیونیستی همراه خود وجود صعود به مرحله آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب نتایج فوق العاده خوشایند، اجتناب کرده اند حضور در مسابقات جهانی امارات تسلیم شدن داد.

خبرگزاری لیبی تسلیم شدن این خدمه را {به دلیل} رویارویی همراه خود خدمه رژیم صهیونیستی در فینال مرحله مسابقات ادعا کرد.

این اقدام در مخالفت همراه خود دوره ای سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

۱۵ ملت عربی {در این} مسابقات نمایندگی دارند: عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان، قطر، یمن، عراق، سوریه، لبنان، مصر، الجزایر، مراکش، لیبی، تونس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت میزبان امارات متحده عربی.

مسابقات جهانی {در این} کلاس سنی شاهد حضور پرتعداد شمشیربازان {در سراسر} جهان است. این مسابقات در کلاس های سنی زیر ۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر ۱۷ سال به صورت انفرادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقایان همراه خود سه سلاح برگزار تبدیل می شود.

خدمه لیبی تعدادی از روز پس اجتناب کرده اند کناره گیری یکی اجتناب کرده اند اعضای خدمه شمشیربازی اردن، ایاس الزمار، اجتناب کرده اند حضور در مسابقات تسلیم شدن داد. الزمر {در این} دیدار باید به مصاف ورزشکاری اجتناب کرده اند رژیم صهیونیستی می سر خورد.

تنها عالی هفته در گذشته اجتناب کرده اند تفریحی الزمار، محمد الفضلی، شرکت کننده خدمه شمشیربازی کویت، {به دلیل} عدم رویارویی همراه خود ورزشکار اسرائیلی، اجتناب کرده اند حضور {در این} مسابقات تسلیم شدن داد.

در ۲۰ مارس بسیار زیاد اجتناب کرده اند مربیان اردنی در اعتراض به حضور هیئت صهیونیستی اجتناب کرده اند فاصله آموزشی در سراسر جهان مربیان والیبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترافل بوکسینگ تسلیم شدن دادند. این دوران در بحرین برگزار شد.

ابراهیم سرقامه، سرمربی وقت خدمه سراسری اردن در پیامی فیسبوکی مبنی بر تسلیم شدن اجتناب کرده اند حضور در مونتاژ تمرینی در سراسر جهان در بحرین {به دلیل} حضور هیاتی اجتناب کرده اند رژیم صهیونیستی همراه خود ما در سالن، گفت: ۹ به دوره ای سازی شرایط روابط همراه خود رژیم.»

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر