خرم آباد تغییر به هاله ای سرخ شده است


وضعیت قرمز کرونا در خرم آبادبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند لرستان، بر ایده بروزترین tp-date نمودار رنگی وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی، شهرستان خرم آباد اجتناب کرده اند تذکر شیوع بیماری عروق کرونر روده ها بنفش شده است.

علاوه بر این وضعیت کرونا در شهرهای بلوختر، بروجرد، دلفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلسله نارنجی ها ادعا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت شهرهای ازنا، الیگودرس، شگنی، درود، کدشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رومیشگان نیز همراه خود رنگ زرد ادعا شد.

انواع شهرهای دارای وضعیت بنفش اجتناب کرده اند ۳۴ به ۵۵ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شهرهای دارای وضعیت نارنجی اجتناب کرده اند ۶۹ به ۸۴ شهر افزایش کشف شد.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر