خلف وعده سعودی برای دور شدن محاصره یمن


به گزارش ایکنا به نقل اجتناب کرده اند کانال تلگرامی یونیوز، محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره کننده مقامات نجات سراسری یمن اظهار داشت: خوب ماه اجتناب کرده اند اجرای شومینه‌بس انسانی در یمن قبلی است با بیرون اینکه کشورهای ائتلاف متجاوز اجازه هیچ پروازی به فرودگاه صنعاء را بدهند.

وی تاکید کرد: این امر نقض بدیهی همه چیزی است کدام ممکن است شخصی ائتلاف سعودی بر اوج آن هماهنگی کرده بود.

این مقام یمنی افزود: کشورهای متجاوز علاوه بر این در رسیدن کشتی‌ها به بندر الحدیده مانع‌تراشی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها ائتلاف سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدورانش هم همچنان یکپارچه دارد کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آن همین در حال حاضر جهان صرواح مارب ۲ بار بمباران شد.

مهدی المشاط، رئیس شورای برتر سیاسی یمن هم دیروز همراه خود ردیابی به یکپارچه محاصره این ملت برای هشتمین سال متوالی تاکید کرد: همراه خود تحویل داد نیمی اجتناب کرده اند مدت شومینه‌بس ۶۰ روزه در هیچ خوب اجتناب کرده اند بندهای آن پیشرفتی حاصل نشده است.

طه المتوکل، وزیر بهداشت مقامات نجات سراسری یمن هم همراه خود خاص اینکه باز نشدن فرودگاه صنعاء، نادیده تکل مهمترین بند شومینه‌بس کسب اطلاعات در مورد امتیازات بشردوستانه است، اظهار داشت: لغو اولین پرواز به فرودگاه صنعاء در لحظات پایانی توسط ائتلاف [سعودی]، همراه خود هدف افزایش درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن مبتلایان است.

ائتلاف سعودی اجتناب کرده اند نهم آگوست ۲۰۱۶، پرواز‌های فرودگاه صنعاء را محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوقف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به برخی پروازهای گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشردوستانه مجوز می‌داد.

مقامات نجات سراسری یمن هفته قبلی به نقل اجتناب کرده اند گروه ملل گفتن کرد کدام ممکن است پروازها اجتناب کرده اند فرودگاه صنعاء اجتناب کرده اند اوج گرفته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بود نخستین پرواز اجتناب کرده اند این فرودگاه یکشنبه هفته قبلی به مکان تعطیلات فرودگاه ملکه علیاء اردن انجام شود به همان اندازه پس اجتناب کرده اند شش سال محاصره، نخستین پرواز تجاری اجتناب کرده اند فرودگاه بین‌المللی صنعاء تحریک کردن شود با این حال ائتلاف سعودی موافقت گروه ملل را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز این پرواز را نداد.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر