دانشگاه رکن مهم پیشرفت کشور است


رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) ششم مهرماه در دیدار صدها تن از نخبگان جوان و استعدادهای ارشد علمی، نخبگان دانشگاهی را دلیل آبروی ایران در چهار دهه گذشته برشمردند و افزودند: مسئولان و صاحبان نفوذ کشور باید به نخبگان علمی احترام بگذارند و آنها را مهمترین ثروت کشور بدانند و از آن حمایت کنند و نخبگان را وادار کنند توانایی ها و استعدادهای فردی خود را به سرمایه پیشرفت کشور تبدیل کنند.