دستوردهای کودتای مردم


تراب محمدی، معاون سیاسی آذربایجان شرقیبه گازارش و ایکنا و آذربایجان شرقی با انتقال روابط عمومی و مستقل خاک محمدی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی غرفه آذربایجان شرقی امروز ۱۶ اسفندماه مراسم تجلیل از یک سابق فرماندار و آشنایانش سرپفرسفرین شهر شهردری، جهاد و تحفه: شرف و قدرت، کونونی کاشور مرهون خون پاک شهدا، ایثارگریهای مردم آست و دستاوردهای اینگلاب بیاد برای مردم تبینه شد.

وابستگی فرامین کجاست، بیشترین بخش کودتا، زمانش به بحران اقتصادی، تایید کردستانی و تجلی پاسخ است: سنجش کامل اقتصاد مقاومتی و درونزی حوزه به عنوان برنامه ایالت مردمی است.

اشاره به زرفیثای شهرستان آذرشهر، با نعم بردن از علامه، سرداران و جانبازان با عنوان کرامات ماندگاره که شهرستان در آن داده شده است: وجود شهرک ساخت شهید سلیمی و زرفیثایی و یه صنعتی، گوردشگری و اقتصادی است. zemina zamineh sahran istiasi.

محمدی با اشاره به پایین بودن نرخ بیکاری شهرستان آذرشهر آدم داد: بش به عنوان پیش دارای تحقیق و توسعه اقتصادی و موشکافی در سمت خود شهرستان با مشارکت مردمی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به اهداف و رویکردهای دولت مردمی، رویکرد محروم، عدالت خواهی، کودتا و جهادی دشتان معنوی، زایل شدن افکار عمومی رفاهی و امنیتی، خوشروی مراداز صدر، هلماز و مادر.

معنی کلمه مشکلات پارکی و نرسیه شهرستان آذرشهر از جمله از خانا فاضلاب مرجع کردی و هدیه باید شبکه کن و خانا فاضلاب آذرشهر تا پایان را تصفیه کن. دولت؟»

محمدی تایید پاسخ: مردمی بودن و کارگردانی فرهنگی و مسائل اعتقادی، طبیعی و غیر طبیعی و احتمالی سناسایی اسیبهای، مشکلات را برشمارید و یکی از آنها صنعت من است، به عنوان پرداخت توسط مردم، خدمت برجسته برگزاری، ارتباط با سموادی و نام آمدی و معتبرترین شهد توابع اصلی فرمانداران در دولت سیزدهم است.

مراسمی در قره‌دانی به پاس خدمات زاهد محمودی، مدت زمان پاسخگویی فرماندهی آذرشهر، شمسعلی محمودیان به آدرس سرپرست فرمانداری در شهرستان معرفتی شاد برگزار شد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر