{دعوت نامه} ادعا شده برای بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین کنفرانس سالانه کتاب بخش علمیه / بدست آمده آثار به همان اندازه نوک خرداد ۱۴۰۱


حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مجمی حججی معاون پژوهشی حوزه های علمیه

حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین ابوالقاسم مجمی حاجی، معاون پژوهشی بخش علمیه به ایکنا اظهار داشت: فراخوان برگزاری بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین کنفرانس همزمان همراه خود ششمین جشنواره مقالات آموزشی در بخش علمیه اجتناب کرده اند درست در این لحظه به همان اندازه نوک برگزار تبدیل می شود. ماه ژوئن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار چنین نخواهد شد.

وی افزود: دبیرخانه کنفرانس کتاب ۱۴۰۱ برای سمینارهای بخش ورزش های آموزشی در بخش علوم اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم انسانی مرتبط همراه خود بخش دین، توسط علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید علمای املاک موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج ملت به صورت تالیفی. ، تفسیر، تجزیه و تحلیل، تصحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش آثار.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الاسلام مقیمی حاجی یکپارچه داد: {در این} مدت اولین چاپ کتاب های انتشارات خانه در سال ۱۴۰۰ هجری قمری چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین چاپ کتاب های انتشارات خارجی در سال های ۱۴۴۰ به همان اندازه ۱۴۴۲ هجری قمری هر دو ۲۰۱۹ به همان اندازه ۲۰۲۰ بود. م را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این درجه ۴. نوک نامه های حفاظت شده در سال ۱۴۰۰ هجری قمری باورپذیر است.

پذیرش آثار چاپ شده شده زودتر همراه خود ۳۰ سهم اصلاح

کارگزار پژوهش بخش های علمیه اظهار داشت: اضافه کردن عالی مدل اجتناب کرده اند صورتجلسه بحث نوک نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فایل دیجیتال نوک نامه به صورت word هر دو pdf در زمان سند شناسایی یکی اجتناب کرده اند شرایط نمایندگی در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین کنفرانس کتاب بخش است. علاوه بر این هر تأثیر تنها عالی بار ممکن است به کنفرانس کشتی شود، متعاقباً کتاب هایی کدام ممکن است قبلاً در قالب نوک نامه به دبیرخانه کنوانسیون کشتی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد تعیین مقدار قرار گرفته باشند، پذیرفته نمی شوند. تا محتوای کتاب بیش اجتناب کرده اند ۳۰ سهم تنظیمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافات به نوک نامه ارسالی داشته باشد.

درک بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده به نحوه کشتی آثار ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نحوه کشتی آثار برای ادغام کردن پایان دادن شکل آن (دیجیتال هر دو برای مشاوره دبیرخانه کنفرانس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی ۲ مدل اجتناب کرده اند تأثیر به دبیرخانه کنفرانس است. (پس اجتناب کرده اند سند شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده کد رهگیری اجتناب کرده اند موقعیت یابی کنوانسیون). صاحبان مقالات آموزشی پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی ترویجی چاپ شده در مجلات آموزشی پژوهشی در سال ۱۴۰۰ می توانند آثار شخصی را به ششمین جشنواره مقالات آموزشی املاک کشتی کنند.

مقیمی حججی اظهار داشت: اطمینان حاصل شود که سوق دادن پژوهش های آموزشی حوزوی {به سمت} پاسخگویی به نیازهای پژوهشی محله، موضوعات ویژه ای در شورای آموزشی کنفرانس مورد ملاحظه قرار گرفت کدام ممکن است اجتناب کرده اند مهمترین آنها می توان به «جنبه های آموزشی گام دوم انقلاب» ردیابی کرد. «زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار»، «الگوی اسلامی «پیشرفت ایرانی»، «علوم انسانی اسلامی»، «دنیای آنلاین ما»، «آسیب‌های اجتماعی»، «باند»، «اقتصاد مقاومتی»، «سبک اقامت اسلامی»، «آثار هنری». (فلسفه آثار هنری، آثار هنری در اسلام) تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص.

معاون پژوهشی دبیرخانه در سمینارها مهلت کشتی آثار را به همان اندازه نوک خرداد ماه ۱۴۰۱ ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این گذشته تاریخی تمدید نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان می توانند به موقعیت یابی دبیرخانه کل به نشانی http://hawzahbook.ir مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تصمیم حاصل نمایند. برای دانش اصولاً ۰۲۵۳۳۱۳۳۶۰۳ علاوه بر این برخورد دبیرخانه شهر مقدس قم، قلمرو جمکران، جاده انتصار.

بهترین پوستچیان

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر