دومین نشست شهرتاب از سلسله‌نشست‌های فصل سخن
جمعی از دوست‌داران کتاب و شهر و با حضور مهدی ژیان‌پور، رئیس جهاددانشگاهی واحد اصفهان، ۲۰ اردیبهشت به همت معاونت فرهنگی و انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان، در کتاب‌فروشی اردیبهشت جهاددانشگاهی گردهم جمع شدند و در دومین نشست شهرتاب از سلسله‌نشست‌های فصل سخن، درباره‌ی کتاب «شنیدن شهر» با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر