رئیس جمهور حلول ماه مبارک رمضان را به سران کشورهای اسلامی تبریک اظهار داشت.


به گزارش ایکنا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} ریاست جمهوری، حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سید ابراهیم رئیسی در پیام های به صورت جداگانه ای خطاب به سران کشورهای اسلامی اظهار داشت: شمیم ​​رمضان بار تولید دیگری فرا می رسد به همان اندازه {در این} ماه مبارک، ماه ایجاد باشد. ” قرآن در شبی مشابه با عصر قدر، انسان باید فرصتی برای مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندگان صالح خدا باشد به همان اندازه همراه خود زهد، پرهیز اجتناب کرده اند معصیت، تربیت روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهذیب نفس، تقوا پیشه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اهل بیت باشند. پارسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صالحان به خدا نزدیک شو

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است برکات این ماه سرشار اجتناب کرده اند رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده سران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان کشورهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی روزافزون کشورهای اسلامی گامی کارآمد در جهت آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور باشد. وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وحدت بین کشورهای اسلامی. امت اسلامی به طور قابل توجهی در برابر این جریانات جنجالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند تروریسم تکفیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی {در سراسر} جهان به طور قابل توجهی فلسطین توجه دوخته است.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر