رئیس جمهور درگذشت آیت الله فیضی السرابی را آسایش ذکر شد.


به گزارش خبرگزاری (ایکنا)، حجت الاسلام آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیامی درگذشت آیت الله محمد فیضی سرابی مشاور افراد آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان مدیریت را آسایش ذکر شد.

محتوای متنی پیام رئیس جمهور به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن خدا

به سوی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت

درگذشت آیت الله محمد فیضی سرابی مشاور افراد آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان مدیریت موجب تأثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثر شد.

این عالم تندرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی کدام ممکن است در محضر علمای ارشد بخش های علمیه قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجف همچون آیت الله سید ابوالحسن اینجی، آیت الله بروجردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام خمینی(ره) انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن نشر معارف دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری فرزند گرانقدر شخصی در راه حفاظت اجتناب کرده اند شخصی تحویل داد. اجتناب کرده اند دین اسلام گرایان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم در سنگرهایی چون دیوان برتر ملت، مجلس خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت نظارت بر اجرای فرمان امام ارائه دهندگان ارزنده ای اجتناب کرده اند شخصی بر جای گذاشت.

اینجانب صمیمانه آسایش عرض می کنم به سمینارها، مجلس خبرگان مدیریت، افراد آذربایجان شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخصوص حضرت برتر، پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر ضرر دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر