رئیس جمهور وارد استان البرز شد


به گزارش آیکنا اجتناب کرده اند البرز، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در امروز پنجشنبه ۱۸ فروردین ماه در بازدید به استانداری البرز همراه خود اقشار مختلف مردمان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نمایندگان اصحاب رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اجرایی استان البرز دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل های بهبود را بازرسی کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها – راه حلی برای مشکلات مردمان البرز.

نمایندگان رئیس جمهور همراه خود حضور در شهرهای مختلف استان اجتناب کرده اند نزدیک در جریان توانمندی ها، امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر