رازی حیاتی که احتمالاً نمی‌دانید!
استراحت‌کردن معادلِ بازیابی قدرت در ۷ حوزه مهم و حیاتیِ زندگی است. هر روزمان را با این فکر آغاز می‌کنیم که به‌قدر کافی استراحت کرده‌ایم و دلیل‌مان هم این است که به‌قدرِ کافی خوابیده‌ایم ـ، اما درواقعیت، ما به انواع دیگری از استراحت، که بدن‌مان به آن‌ها نیازِ مفرط دارد؛ بی‌اعتناییم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر