راه اندازی پروژه ها با حمایت صندوق کارآفرینی امید در استانداری البرز


طرح های مورد حمایت صندوق کارآفرینی امید در البرز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه با حضور معاون اجرایی و مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، استاندار البرز و جمعی از مسئولان منطقه افتتاح شد.