راه سرلشکرهای اخلاص ساختمان بچه ها نظامی است


ادعا نظامی به رویداد سالروز مبایعه نامه صیاد شیرازی:

ژنرال های وفاداری

به گزارش ایکنا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی نظامی، نظامی جمهوری اسلامی ایران به رویداد بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین سالگرد مبایعه نامه سپهبد علی صیاد شیرازی ادعا ای صادر کرد.

محتوای متنی ادعا به رئوس مطالب زیر بود:

به تماس گرفتن پروردگار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صالحین

اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی روزافزون جمهوری اسلامی ایران مرهون جانفشانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلاوری های غول پیکر کسانی است کدام ممکن است نهال انقلاب را همراه خود خون پاک شخصی آبیاری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شوک مقدس شخصی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه بیگانگان طمع را اجتناب کرده اند این سرزمین مقدس مختصر کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب. نظامی جمهوری اسلامی ایران مهد آن قهرمانان سرافرازی است کدام ممکن است همچون شهید سرلشکر علی صیاد شیرازی مدارج برتر ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبوغ ارتش را بالا بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایه مباهات دین اسلام شدند. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه

سرلشکر شهید علی صیاد شیرازی در نزد ملت غول پیکر ایران الگوی اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران مایه خوشحال از اسلام است.

در شخصیت جهادی شهید سید شیرازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب صوفیانه اش، تعهد سربازی روزی ارزشمند تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود تذکر دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم ولایت آمیخته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ الهی به شخصی بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزمنده شخصی را اجتناب کرده اند خدا به سوی خدا بیابد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا او را انتخاب کنید و انتخاب کنید همرزمانش توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها همراه خود تقدیم دین متعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت غول پیکر جان شخصی را در میدان خطر سرافراز می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار به عنایت خداوند آفتاب شکارچی باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه خدمت خالصانه سربازی را روشن می تدریجی. برای او. برای مدت زمان بسیار طولانی تری شهید صیاد شیرازی توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب معارف ارتش را همراه خود رفتار دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب معارف اسلام ناب محمدی راهگشا از آن آگاه است. چون آن است در لحظه، «شخصیت ارتش» همراه خود رفتاری کدام ممکن است او به افرادی که در خواستار نظامی، در خواستار نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان هستند، به راحتی تبدیل می شود. در پاکسازی مناطق غرب ملت اجتناب کرده اند حضور اشرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد انقلابیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حفاظت مقدس می درخشد. حکایت اجتناب کرده اند وحدت نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این مخلوط مقدس، عملیات های پیروزمندانه مشترک حفاظت مقدس در بخش های این سیستم ریزی، فرماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا به ثمر خواهد نشست. او در زمان حیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند معراج، امیر ترجیح امام (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت است. الصیاد همراه خود ضمانت خاطر جانشین ولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده شخصی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان مشاور ستاد کل نیروهای مسلح در شورای برتر حفاظت حضور می یابد. در پایان آرزوی شهادتش همراه خود انزجار سرسخت ترین دشمنان اسلام مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انگشت منافقان ترسو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندروهای ترسو مستکبر به مبایعه نامه رسید.

در لحظه راه سرداران اخلاص، صیاد دله، علی صیاد شیرازی، حاج قاسم سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد ولی القرنی استقرار بچه ها نظامی جمهوری اسلامی ایران است کدام ممکن است شکوه ارتش را همراه خود رفتار متواضعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشور دموکراتیک مزین می کنند. در بخش های مختلف به میهن گران قیمت {کمک کنید}.

سالروز مبایعه نامه سپهبد علی الصیاد شیرازی بازگشت به را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویدی برای تجدید میثاق سربازان قابل اعتماد نظامی اسلام، سربازان دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن همراه خود رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت است. حزب الله . نظامی جمهوری اسلامی ایران سالروز مبایعه نامه امیر سرافراز فرمانده کل قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت حزب الله را آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آسایش به مواضع وفادارانه سربازان آن حضرت، مجاهدت های اخلاقی مجاهدان ژنرال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداقت برای تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش گفتمان شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسه آفرینان، سنت ارزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه بر بلند مدت را نیز منتقل می تدریجی.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر