رتبه خوب مسئله برکت در کار + فیلم است


حجت الاسلام اگراهانی

به گزارش ایکنا ؛ حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاثرانی، مدرس اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیته باکلاس مجلس یازدهم، طرفدار های اخلاقی برای همه زمانها بیشتر را بر مقدمه آیات قرآن کریم خاص کرد.نیمه سیزدهم نامه «آیه بندگی» به تماس گرفتن «انجمن» بدین رئوس مطالب است:

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلام بر محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل محمد.

{نمی دانم} دفتری دارید کدام ممکن است کارتان را سامان دهد هر دو ۹، منتظر هستید به همان اندازه کارتان خودش را سامان دهد. برای انتخاب گیری درست در این لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا به ۱ دفترچه خواستن دارید. منضبط نباش «اللَّهُمْ أَمْرُکُمْ» به خدا سوگند به کار خواهید کرد فرمان خواهد داد.

آنقدر جلب توجه است کدام ممکن است وقتی خیلی ها می گویند وقت کم است، اگر مشترک باشند، برکت پیدا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ وقت وقتشان کم نمی شود. {افرادی که} همراه خود مشکلات زیادی برخورد با هستند، اگر مشترک، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بندی شوند، به هیچ وجه اجازه نمی دهند فداکاری انجام شود.

بعضی مسائل را باید به طور درست رها کرد کدام ممکن است در حیطه کاری ما نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مسئولیتی در قبال آنها نداریم. ما باید بدانیم چه چیزی ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این کار را به نوبه شخصی انجام دهیم، پای آن می ایستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

آیت الله بهجت (رضی الله عنه) فرمودند وقتی وارد خانه می شوید، کتاب ها را رها کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده مواظب باشید کتاب ها را دزدی نکنید. گاهی همراه خود کمدین حرف می زند! منظورشان این بود کدام ممکن است تکالیف ربطی به دبیرستان ندارد، چون {در خانه} باید برای زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک ات وقت بگذاری. این دلیل است است کدام ممکن است پیامبر اسلام صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم می فرمایند وقتی وارد خانه می شوم اقامت شخصی را {در خانه} به چند قسم قطع می کنم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها برای خانوار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار عکس انجام نمی دهم.

متعاقباً انجمن کار باعث برکت کار تبدیل می شود به همان اندازه بتوانیم کارها را انتخاب بندی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای مهم تولید دیگری را در سطوح بعدی انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی را کدام ممکن است مطلقاً هیچ ربطی به ما ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ندارند، رها کنیم. اگر در این مد حرکت کنیم انشاءالله می توانیم اقامت شخصی را سامان دهیم.

ما باید در تذکر داشته باشیم کدام ممکن است ما پاسخگویی های مختلفی داریم. مثلاً ما در کنترل تربیت فرزندان هستیم، چیزی کدام ممکن است نباید نادیده بگیریم. بعد از همه گرچه کودک دار شدن کار درستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید کودک های بیشتری داشته باشیم، با این حال تربیت کودک خیلی ضروری است. متاسفانه بچه ها به تربیت فرزندان اهمیتی نمی دهند.

سیستم را باید آموخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم آموزش داده شود خواستن به ورزش دارد. برخی مربوط به امام خمینی(ره) مدیریت a فوق العاده ای داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم متوجه شدم کدام ممکن است شاگردانشان چنین خصلتی را اجتناب کرده اند ایشان به ارث برده اند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند استادان روایت کرده اند کدام ممکن است هنگام ورود امام رضوان علیه السلام به صحن مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام، ساعت زنگ دار در صحن نصب شد کدام ممکن است آرم دهنده حضور ایشان در صحن است. در پایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوراً را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر زنگ خطر به صدا در نمی به اینجا رسید، معلوم بود کدام ممکن است ساعت آسیب دیده شد، امام در پایان رسید. حتی بعد اجتناب کرده اند ورود امام (رض) به کارهای اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نظام، نوشته هایشان فوق العاده مشترک، مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی قابل استفاده بود، از کار را در پایان انجام می دادند.

اگر سیستمی در انجام کارها نداشته باشیم، نیمه الزام آور تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدا پاسخ این است نمی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس {نمی تواند} این گونه کارها را پیگیری تنبل. برخی اجتناب کرده اند احکام الهی واجب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری مستحبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی حرام است. کار شخصی را طوری مدیریت کنید کدام ممکن است بتوانید به خوبی ورودی بروید.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر