رسم الخط پایه ایرانی – اسلامی دارد


رضا ثقاتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

به گزارش آیکنا اجتناب کرده اند گیلان، رضا ثقاتی همانطور که صحبت می کنیم ۲۲ فروردین ماه در کنفرانس ورزش آیات کدام ممکن است در لاهیجان برگزار شد، همراه خود ردیابی به سلسله کنفرانس های ورزش الآیات همراه خود حضور خوشنویسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالمان دینی قلمرو، اظهار کرد: {در این} کنفرانس ورزش الآیات همراه خود استقبال خوبی مواجه شد. سه شهر لاهیجان، رضوان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندر انزلی میزبان این کنفرانس هستند.

وی همراه خود خاص اینکه گیلان تنها رشت نیست، اظهار داشت: در تذکر داریم ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری را برای خروج اجتناب کرده اند رشت محور کنیم.

سرپرست کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی گیلان همراه خود ردیابی به حضور هنرمندان عالی در شهرستان ها اظهار داشت: باید اجتناب کرده اند قابلیت های مختلف هنری استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توان برگزاری رویدادهای باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری در شهرستان ها برای حساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات اجتناب کرده اند نزدیک استفاده کرد. . برای او یا او.

ثقاتی همراه خود ردیابی به آسانسور رویدادهای هنری در استان گیلان پس اجتناب کرده اند وقفه ۲ ساله کرونا اظهار داشت: در جاری حاضر روزانه بیش اجتناب کرده اند ۲۵ مناسبت هنری در گیلان را شاهد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو در سال ۱۴۰۱ همراه خود قابلیت بالا دنبال ممکن است.

وی اجتناب کرده اند ادارات سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شهرستان ها خواست اجتناب کرده اند توانمندی های از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم همراه خود هنرمندان بهره مند شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: پوشش احیاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور صفحه بحث های هنری را سرلوحه کار شخصی قرار دهید.

مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان همراه خود ردیابی به تخصص، ذوق، امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط هنرمندان ادای احترام به شد: صفحه بحث خوشنویسان گیلان جایگاه ویژه ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی مهد خوشنویسی است.

وی جاده را دارای پایه های محکم ایرانی- اسلامی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: آثار هنری به راحتی در دسترس است ترین، معنادارترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین ابزار برای سوئیچ خوب ارزش های ایرانی، اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان به این ابزار مجهز هستند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر