رمضان بهار انس همراه خود قرآن‎‎
ماه مبارک رمضان, ماه تولد قرآن, ماه انس همراه خود قرآن, ماه بهار قرآن, را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره بردارى فکرى را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملى اجتناب کرده اند قرآن است.
ماهى کدام ممکن است در ساعت شب قدر آن, روده ها پیامبر اکرم(ص) همه قرآن را اجتناب کرده اند امین وحى, فرا گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن اجتناب کرده اند لوح محفوظ بر روده ها بزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورانى عظیم ترین پیامبران منعکس شد, ماهى کدام ممکن است {همه ما} همراه خود روزه تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعا, همراه خود زمینه سازى را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگى معنوى به استقبال بدست آمده قرآن مى رویم, را انتخاب کنید و انتخاب کنید مى خواهیم در پرتو آثار پربرکت روزه خالص, را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعاهاى در کنار آن, اتصال شخصی را همراه خود قرآن نزدیک تر کنیم, را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بگیریم کدام ممکن است جاده رابط ما همراه خود قرآن همواره استوارتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم تر گردد.
قرآن, روح ماه رمضان است کدام ممکن است در کالبد آن دمیده شده, را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت آن را تعدادی از برابر کرده است. قرآن, روده ها ماه رمضان است, کدام ممکن است با بیرون این روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربان آن, جوهره واقعیت در رگ هاى حیات معنوى روزه داران به جریان نمى افتد, قرآن بهار دل ها, را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه رمضان, بهار قرآن است, چنان کدام ممکن است امام باقر(ع) فرمود: (لکل شىء ربیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربیع القرآن شهر رمضان; براى هر عامل بهارى است, را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار قرآن ماه رمضان است.)

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر