رمضان. ماه عشق خداوند به بندگانش


 آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و نماینده مجلس خبرگان رهبریبه گزارش ایکنا اجتناب کرده اند خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند آستان نیوز، آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه کوتاه مدت تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو مجلس خبرگان مدیریت، عصر شبیه به روز فروردین ماه در ویژه این سیستم تبلیغی دینی حرم مطهر رضوی حضور داشت. ۴ پس اجتناب کرده اند نماز مغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشا در بالکن، امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) فرمود: ماه رمضان ماهی برجسته است کدام ممکن است خداوند در آن به بندگانش عنایت دارد.

فرمود: هر کدام ممکن است {در این} ماه خالصانه برای مقابله با خدا نازل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی انجام دهد، خداوند این اعمال را اجتناب کرده اند او می پذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت الهی تبدیل می شود.

عضو مجلس خبرگان مدیریت افزود: دستورالعمل ها زیادی اجتناب کرده اند سوی حضرات معصومین(ع) مورد استفاده قرار گیرد تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اجتناب کرده اند این ماه صادر شده است، اجتناب کرده اند جمله اینکه {در این} ماه باید بیش اجتناب کرده اند پیش به فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان کمک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا کرد. برای بخشش تا حد زیادی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی اجتناب کرده اند زمان های تولید دیگری سال.» به یاد مردگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشتگان.

دادن زکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید احسان به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاوت قرآن اجتناب کرده اند تولید دیگری اعمالی است کدام ممکن است در ماه مبارک رمضان کدام ممکن است شبیه به قرآن است به آن است اصل داده است.

خاتمی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه ماه رمضان ماه بهار قرآن است، بیشتر است {در این} ماه همراه خود عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی در کلاس ها قرآنی نمایندگی کنیم چرا کدام ممکن است کلاس ها تلاوت قرآن حیاط پشتی های بهشت ​​روی پایین است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: حضرت امام رضا (علیه السلام) ۴ خصلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت ماه مبارک رمضان را اشاره کردن کردند اجتناب کرده اند جمله اینکه ماه رمضان، ماه برکت، رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه توبه به درگاه خداوند است. پس باید {در این} ماه فوق العاده استغفار کنیم به همان اندازه مورد رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت الهی قرار بگیریم.

یکی اجتناب کرده اند اعضای مجلس خبرگان مدیریت ذکر شد: روزه داران در ماه رمضان سه دسته هستند، دسته اول آنهایی هستند کدام ممکن است ساده سطح روزه می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها فایده آنها اجتناب کرده اند روزه گرسنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشنگی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسته دوم کسانی هستند کدام ممکن است روزه می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعضا مشتاقند کدام ممکن است گناه نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسته سوم کسانی هستند کدام ممکن است علاوه بر این اعضای شخصی مرکز شخصی را به حزب الله منتقل می کنند.

وی یکی اجتناب کرده اند بهتر از اعمال را در ماه مبارک رمضان کدام ممکن است گره گشایی اجتناب کرده اند کار مردمان است، حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: هرکس {در این} ماه گره اجتناب کرده اند کار مردمان بکوبد، ثواب آن روز را به او خواهد داد. اجتناب کرده اند قضا، گره کار او کدام ممکن است خداوند {تضمین می کند} باز تبدیل می شود.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر