روایتی اجتناب کرده اند اقامت شهید رشید سپهوند + فیلم


 شهید رشید سپهوند به گزارش ایکنا اجتناب کرده اند لرستان، بسیج رسانه استان لرستان به‌رویداد ماه مبارک رمضان اقدام به اجرای این سیستم‌ای تحمل عنوان «روایت عاشقی» همراه خود موضوع شهدای استان لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت کرده است.

{در این} این سیستم کدام ممکن است همراه خود همکاری اداره‌‌کل محافظت آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر خوب ارزش‌های حفاظت مقدس لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن مرادی، فیلمساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان حفاظت مقدس لرستانی ارائه شده است، هر سحر اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان خوب شهید اجتناب کرده اند شهدای دوران حفاظت مقدس در قالب دقیق خاطراتی اجتناب کرده اند زبان کفگیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شهدا راه اندازی شد می‎‏شود کدام ممکن است در سحرگاه بیست‌وچهارمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان روایتی اجتناب کرده اند اقامت شهید رشید سپهوند نقل شده است.

مادر شهید رشید سپهوند در دقیق صفات اخلاقی فرزندش، اظهار داشت: رشید فوق العاده کودک همراه خود محبتی بود، به اشخاص حقیقی ناتوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالخورده کمک می‌کرد.

وی افزود: هر وقت در جاده پیرزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو پیرمردی را می‎دید او را تجربه موتورش می‎کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مکان تعطیلات می‎رساند اجتناب کرده اند این‌رو هر کسی اجتناب کرده اند همسایگان، اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایان من می خواهم را می‌دید اجتناب کرده اند خوبی رشید رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایش دعای خیر می‌کرد.

این مادر شهید همراه خود ردیابی به کنجکاوی زن کوچکش به رشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه رشید برای این دخترم همه کس بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخترم می‎اظهار داشت وقتی رشید را دارم تولید دیگری احتیاجی به {هیچ کس} حتی پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم هم ندارم، یکپارچه داد: رشید من می خواهم میوه‌ای بود کدام ممکن است وقتی می‎خواستم داماد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمره اقامت‎اش یعنی فرزندش را ببینم خداوند او را گلچین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه را برایش رقم زد.

وی همراه خود دقیق اینکه رشید برای خانوار‌اش خیلی تلاش کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت‎اش را وقف ما کرده بود، اظهار داشت: من می خواهم {هر روز} سر نماز دعا می‎کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رشید می‎خواهم ما را حلال تدریجی.

اجباری به اشاره کردن است، استوار دوم رشید سپهوند، مرزبان لرستانی، شامگاه چهارشنبه، دهم شهریورماه سال قبلی در حین نبرد همراه خود اشرار مسلح در هنگ مرزی بانه به مبایعه نامه رسید.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر