روحانیون در حادثه حرم رضوی به عشق اهل بیت علیهم السلام به مبایعه نامه رسیدند.


حجت الاسلام احمد مرفی تولیت آستان قدس رضوی خانواده شهید حجت الاسلام محمدصادق داراییبه مبایعه نامه خراسان رضوی، حجت الاسلام احمد معروفی، تولیت آستان قدس رضوی در دیدار همراه خود خانوار شهید حجت الاسلام محمد صادق دارایی دومین شاگرد اجزا تکفیری در بخش قدس رضوی. حرم رضوی همراه خود دقیق اینکه جنایت این شهید جهادگر چیزی جز دوست داشتن اهل بیت (علیه السلام) نیست، ذکر شد: در کل گذشته تاریخی، شیعیان زیادی به عشق امیرالمومنین (ع) به مبایعه نامه رسیدند. او) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولاد پاکش. شهید اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید ثانی اجتناب کرده اند غول پیکر ترین علمای جهان تشیع هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد هم کتاب هایشان در بخش های علمیه تدریس تبدیل می شود، با این حال به عشق اهل بیت (علیهم السلام) نیز به مبایعه نامه رسیدند.

وی شهدای اصلانی، دری، شهید سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای مدافع حرم را شهدای راه اهل بیت علیهم السلام خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: اجتناب کرده اند دردسرساز ترین روزهای مسکن ممکن است است. . {در این} مدت همه وقت جویای احوال این شهید بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردم کدام ممکن است خواستن به هر گونه پتانسیل ها پزشکی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما او را تامین می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا بیشتر از آن آگاه است اگر او برادر ممکن است بود، نداشتم. توانسته بیش اجتناب کرده اند این کار تنبل.

تولیت آستان قدس رضوی ذکر شد: اجتناب کرده اند این حادثه به قدری ناراحت هستم کدام ممکن است موضوع مبایعه نامه شهید دارایی به مرور زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرف تعدادی از ساعت به ممکن است ادعا شد. چه مرگی زیباتر اجتناب کرده اند مبایعه نامه در راه اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صحن رضوی؟ اجتناب کرده اند امام رضا علیه السلام خواستم کدام ممکن است در راه اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صحن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه الرضوی وفات ممکن است را رقم بزند.

وی در یکپارچه همراه خود تجلیل اجتناب کرده اند روحیه برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت خانوار های شهدای این حادثه ذکر شد: استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت خانوار شهدای اصیل خارق العاده است. این ۲ خانوار بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباترین استقامت را در راه خدا بر مبایعه نامه عزیزانشان دادند. در مخالفت با این استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحویل داد سر به احترام می گذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تماشای ممکن است اعضای خانواده روحیه مضاعف به بازو می آوریم.

مروی همراه خود ردیابی به ۲ فرزند شهید اددرعی کدام ممکن است عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ساله هستند، ذکر شد: در واقعً این حادثه برای شریک زندگی شهید فوق العاده دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسف بار است با این حال بدانید این روحانی جهادگر در منزل امام به مبایعه نامه رسیده است. رضا علیه السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیتش قطعاً مورد عنایت حضرت هستند ثامین الحجج علیه السلام.

وی افزود: جنایت تکفیری کدام ممکن است {در این} جنایت در حرم مطهر رضوی به پایان رسید اجتناب کرده اند عصر روشنفکر منصور دوانیگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره های واقعه عاشورا است. این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند حضرت علی (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان پاکش کینه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مبایعه نامه عاشقان این حضرات کینه توزی دارند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولی این آستان ذکر شد: اجتناب کرده اند خداوند متعال می خواهیم کدام ممکن است این ۲ شهید گران را همراه خود حضرت سامان الحجج علی بن موسی الرضا (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید معصومین (علیه السلام) محشور فرماید. خانوار های احترام این شهدا زیر باران. اجتناب کرده اند لطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر