روز قدس، تصویر از دوام جهان اسلام است


به گزارش ایکنا، آیت‌الله آملی لاریجانی، در مونتاژ بلافاصله مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام کدام ممکن است همراه خود حضور روسای قوا، دبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای مجمع برگزار شد، همراه خود گرامیداشت روز قدس، مشکل فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شریف را مشکل اول جهان اسلام دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: روز قدس، تصویر از دوام جهان اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس به ادراک عمیق، حکمت، خردمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر حضرت امام در نامگذاری در زمان حال عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریض بر گرامیداشت آن پی می بریم.

وی دقیق کرد: امیدواریم همراه خود راهپیمایی حداکثری مردمان در حمایت اجتناب کرده اند مظلومیت مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان از دوام، مراسم روز قدس امسال همراه خود شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت بیش اجتناب کرده اند پیش برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمره این همت بلند ملتهای مسلمان، آزادی قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاندن داد مردمان مظلوم فلسطین اجتناب کرده اند رژیم غاصب صهیونیستی باشد.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: ان‌شاءالله همراه خود از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری ملتهای مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصا مردمان مظلوم فلسطین، ظلم رژیم غاصب صهیونیستی بزودی بالا خواهد کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان شاهد آزادی قدس شریف {خواهد بود}.

رئیس مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام همراه خود تاکید بر اهمیت بزرگداشت از دوام ملت مظلوم فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشمگین نگه از گرفتن آن، اظهار کرد: هر چند برخی سران سازشگر در کشورهای عربی، مسیر عکس را می توسعه با این حال ملتهایشان همراه خود فهم توأم همراه خود بصیرت، روز {به روز} مقاومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدارتر می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بیداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام، بلافاصله {در سراسر} جهان اسلام واضح است.

در شکسته نشده این مونتاژ، اعضای مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام به دقیق بازخورد موافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین شخصی در خصوص قالب ساماندهی صنعت خودرو پرداختند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در موافقت همراه خود تذکر مجلس همراه خود قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی، اظهار کرد: هیئت برتر نظارت، مصوبه مجلس را جایگزین سیاستهای عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد مقاومتی دانسته است. بلافاصله خودروسازان مشکلاتی دارند کدام ممکن است ۹ همراه خود مجوز واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ همراه خود مخالفت همراه خود واردات، این مشکلات برطرف نخواهد شد. خودرو بلافاصله پرهزینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مدیریت این ۲ واحد تولیدی خودروسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تخصیص خودرو نیز اشکالاتی دارد.

وی همراه خود ردیابی به مونتاژ مهر سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده وزیر صنعت در خصوص افزایش ساخت خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله آن، شکسته نشده داد: ۹ تنها بعد اجتناب کرده اند تحویل داد شش ماه قیمت زیرین نیامده اما علاوه بر این ساخت هم افزایش نیافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به سال ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال قبلتر آن کاهش داشته است.

رئیس قوه قضاییه دقیق کرد: شخصاً اینکه بر ایده ماده کوارتو هر شخص خاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به در کنار ممکن است داشته باشد کدام ممکن است فردا حتی این ۲ خودروساز هم می توانند در قامت شخص خاص حقوقی برای دوباره پر کردن خلأ ساخت شخصی اقدام به واردات کنند کدام ممکن است این موضوع همراه خود روح حمایت اجتناب کرده اند ساخت خانه منافات دارد.

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز {در این} مونتاژ همراه خود ردیابی به خرابی ها حکمرانی در نظام قدرت، پول، سیاستهای پولی، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در روش، روشها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستها به توضیحات تصویب قالب ساماندهی صنعت خودرو در مجلس صنوبر.

بر ایده این گزارش، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام در مخلوط بندی بازخورد حاضر شده، مجموع بازخورد حاضر شده را فوق العاده مفید توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مخالفان این قالب صرفاً به مشکل ورود خودروهای باشکوه تاکید نکرده اند، اما علاوه بر این معتقدند میزان پول خارجی ملت منع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در خوردن آن میل ها لحاظ شود. برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند مخالفان نیز مشکل رانت را مطرح کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز حمایت اجتناب کرده اند ساخت خودروی خانه. همه این موضوعات به طور برداشتن اجتناب کرده اند اهمیت بالایی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان اجتناب کرده اند جدا آن بسادگی تحویل داد، خصوصاً مشکل حمایت اجتناب کرده اند ساخت خانه کدام ممکن است در هر صورت باید به گونه ای حرکت شود کدام ممکن است همچنان ساخت خانه مورد حمایت قرار گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی شکسته نشده داد: با این حال در برابر این باید به این نکته حقوقی هم ملاحظه کنیم کدام ممکن است ما ۴۰ سال است مقوله خودروسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید خواستن مردمان به کسب خودرو را عمدتاً معطوف به ۲ خودروساز خانه کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ سال است برای افراد تا حدودی محدودیت تحمیل کرده ایم کدام ممکن است این موضوع باعث تبدیل می شود حقوق مردمان ضایع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تامین نیازهای مبرم شخصی همراه خود اشکال مواجه شوند.

رئیس مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام در شکسته نشده این پرس و جو را مطرح کرد کدام ممکن است خواه یا نه مردمان بلافاصله اجتناب کرده اند محصولات ۲ خودروساز خانه راضی اند؟ خواه یا نه همراه خود قیمت های امروزی خودروهای خانه به شرط آنکه تعرفه های واردات بالا نباشد، مردمان {نمی توانند} اجتناب کرده اند خودروی بهتری استفاده کنند؟ {در این} صورت خواه یا نه این ظلم به مردمان نیست؟ اینکه ما مردمان را مجبور کنیم کدام ممکن است ساده محصولات کم استاندارد این ۲ خودروساز را خریداری کنند، این مسئله رقبا است؟ به آگاه متخصصان می توان همراه خود قیمتی حدود ۵ به همان اندازه ۷ هزار دلار خودروهای مالی بروز وارد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی همراه خود دقیق اینکه بر ایده گزارش دارایی ها مطلع، خواستن بلافاصله ملت حدود ۷۰۰ هزار خودرو بیش اجتناب کرده اند ساخت خودروسازان خانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است ۷ میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، تصریح کرد: معتقدم همراه خود این ایده، واردات خودرو آن هم همراه خود شرایطی کدام ممکن است در مصوبه مجلس آمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت، به حمایت اجتناب کرده اند ساخت خانه ضربه نخواهد زد.

رئیس مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام اظهار داشت: این مخلوط بندی سخنان مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است می توان آنها را به نحوی مخلوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل اصرار روشن کدام ممکن است همراه خود افزودن قیودی بر تذکر مجلس، مجموع بازخورد مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقان تهیه کنید شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن همراه خود دستور واردات موافقت کرده با این حال برای خروج اجتناب کرده اند بن بست ها قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شروطی فکر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل آن هم در مقام اجرا به مقامات سپرده شود.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: به این انجمن مقامات به فرماندهی تجزیه و تحلیل میل ها برای اختصاص پول خارجی احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا کدام ممکن است تذکر مقامات بر این باشد کدام ممکن است پول خارجی نیمایی به واردات دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا حیاتی اختصاص پیدا تدریجی، پول خارجی صرف این واردات شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر میل ها عوض شد همراه خود تحفظ شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیود اشاره کردن شده خودرو وارد کنند.

پس اجتناب کرده اند سخنان رئیس مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، در خصوص ارجاع این اصرار به کمیسیون مشترک، برای تصور اصولاً آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط مورد بحث، رای گیری به حرکت به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رای اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، اصرار به کمیسیون ارجاع شد.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر