رونمایی درخت سادات «فندری» در هند است


به گذرش ایکنا، مرکز بین ملی، یک میکروفیلم نور در سال ۱۳۷۴ با مرتبه اکثر رهبری و همراه با آن دکتر مهدی خواجه پیری چشم انداز نگهداری به عنوان میراث مشترک ایران و هندوستان دارخان فرهنگ فرهنگ است. بخش شاد رخان ۸ و نیمه قاره را-آگز-کردا-است.

بخش و انساب و مردان در سیاری درختی به عنوان سادات و مهاجر و سلسا حی عرفانی تنظیم و سازماندهی کجا می یابی؟ تهیه و تشکیل یک درخت سادات، جان سادات نقوی، تقوی، عبدی، زیدی و رضوی که امرروزه در شبه قاره هند که در این وضعیت زندگی می‌کند، بخش را از فعالیت‌های این گروه می‌دانند.

همچنین پارسی و تنظیم و تنظیم سریال عرفانی مانند قارن هفتم هجری پس از آن و همچنین ایران با مهاجر هند، کردستان، ایران که مرکز این پژوهش در هماکری گروهی است، به گفته محققین، توسط مجموعه فقهی ایران. نامیده شده است

درخت این شبه قاره بسیار قوی است که به آن متصل است خندان ساداتی استکه به عنوان مناطق ایران، عراق، یمن و دیگیر دارای شبه قاره هند، رفتند و نقاط مختلف، نیمه قاره، سکنه و نوادگان، سادات، تا بهگر، امروز، نزار، نایز، یک نیمه قاره کجا هستند.

کجاست مرکزی بر اساس نسخه باستانی درخت نامهائی که در یک نیمه قاره حضور دارد، کم رنگ شدن میراث درخت نویسی، مسیر احیای درخت آن، زنده نگاه درد.

همشین در بخش در سال ۱۴۰۰ BA مجموعه اوری بش از دو هزار، عنوان کتاب تخصصی، دار زمین، تبارشناسی و رجال، شما یک کتاب تخصصی، را ایجد کردا تا پسخوی نیاز، دو محقق، و پروش.

در هشتم ماه رجب به مناسبت سالروز ولادت امیرالمومنین علی (علیه السلام)، مراسم رونمائی به عنوان درخت سادات هندیری که، واسطه محوری میکروفیلم های ملی، نور. تکمیل شدت قدرت حضور جمع کثیری از مردم از سادات ایلما مینیراداد اندرپنداش کشور هندوستان رونمائی شاد.

کجاست روستا با بیش به عنوان ۱۰ هزار نفر جمعیت ۱۴۰ کیلومتر در دهلی قرار دارد که راهنما شهر سیاری است که مردم روستا در سادات واقع شده است واقع در روستای سادات پهندری مشهور.

برنامه ابتدایی برنامه توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی اجرا شد، شاد و و در پیام خود را به برکت ولادت امیرالمومنین (علیه السلام) خواندم.

همچنین پیام هی آیت الله سید حمید الحسن (لخنو)، مولانا عبدالله زیدی (لخنو) و مولانا ریحان حیدر زیدی (استرالیا) منبعی برای هدایت تصمیم گارافت است.

کجاست برنامه یکی از علمای سرشناس هندوستان امام جمعه و دو مدیر مکتب ساخرانی پرداختند و وقتی جایی در بین آخوندها نیست میکروفیلم نور قدردان و سپاس از کار اوردیند مانند حجت الاسلام مولانا محمد صیادت نقوی اسلام (امام ممتاز جمعه حاج عمرو) حجت الاسلام مولانا سید طالب حسین زیدی (امام جمعه کربلا، مسجد دهلی)، حجت الاسلام مولانا محمد مسلم نقوی النقوی حجت‌الاسلام مولانا قری‌عین عبدی (مدیر دانشگاه المنتطر نوگانواتی سادات) حجت‌الاسلام مولانا سید غفیر رضوی و حجت‌الاسلام مولانا سیدبن حسن نقوی را می‌توان نام برد.

آخرین برنامه به کارگردانی دکتر مهدی خواجه پیری، رئیس مرکز ملی میکرو فیلم نور دهلی نو است غبار زیرکاران در برنامه تشکر کارندند.

مردم منطقه نیز، هیئت قدردانی با سفیر جمهوری اسلامی، دار هند، و رئیس مرکز در میان آخوندها، میکروفیلم نور، احدا کرندند.

همچنین از مولانا حجه اسلام و مسلمین، سیدیزی حیدر و آقائی سید اختر که زامت زیاد را دعای تهیّه و ضبط جایی که درختی چون شیدا بودند نز قدردانی و تشکر از کار عامد.

رونمایی درخت سادات «فندری» در هند است

رونمایی درخت سادات «فندیری» در هند است

رونمایی درخت سادات «فندیری» در هند است

رونمایی درخت سادات «فندیری» در هند است

رونمایی درخت سادات «فندیری» در هند است

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر