زندانی همدانی همراه خود صرف صبحانه ام شهیده راه اندازی شد


یدالله روحانی، مانیش، مدیر عامل ستاد والدینش در استان همدانیدالله روحانی مانیش، سرپرست مسئله ستاد والدینش در استان همدان در گفتگو همراه خود «آی» از شهر همدان اظهار داشت: دیروز مادر شهید علی اصغر سماوات همراه خود برای مشاوره ستاد والدینش مبلغی را برای آزادی خوب زندانی صنوبر کرد. “

وی افزود: خانم ایران خشمگین به صنوبر مبلغی اعتراف کرد کدام ممکن است هر سال همراه خود برگزاری ضیافت افطاری پذیرای ۱۰۰ میهمان بوده با این حال امسال قصد داشت این مبلغ را صرف آزادی خوب زندانی جرایم غیرعمد تدریجی کدام ممکن است کمک کرد. این خانم راه اندازی شد، شخص محترمی کدام ممکن است به جزای نقدی محکوم شد.

روحانی مانیش همراه خود خاص اینکه این بانوی بزرگوار این کار خیر را برای سعادت فرزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش انجام داده است، اظهار داشت: آنچه برای ما اهمیت دارد، حسن نیت مادری است کدام ممکن است به جای آن آن به در نظر گرفته شده آزادی خوب زندانی برای برگزاری جشن بود.

سرپرست ستاد کفگیرها وی در استان همدان اظهار داشت: در جاری حاضر ۲۲۲ زندانی جرائم غیرعمد در استان موجود است کدام ممکن است اکثر آنها {به دلیل} محکومیت پولی در زندان هستند.

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر