زهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا + فیلم


حجت الاسلام اگراهانی

به گزارش ایکنا ؛ حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقاثرانی، مدرس اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیته زیبایی شناختی مجلس یازدهم، پیشنهاد های اخلاقی برای همه زمانها بیشتر را بر مقدمه آیات قرآن کریم دقیق کرد.


اصولاً بیاموزید:

نیمه شانزدهم درس آیه بندگی به تماس گرفتن زهد به رئوس مطالب زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحمدلله پروردگار جهانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود بر محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل محمد.

«توجه شخصی را به آنچه ما جفت از آنها بهره مند شده ایم دراز مکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر او ناراضی مباش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهایی را کدام ممکن است ما جفت لذت برده ایم همراه خود آنها جویدن بزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک کن، باشی این مردمان را دوست نداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را دوست نداری. زهد یعنی اکراه.

در گذشته از محدوده هر چیزی ابتدا به این به نظر می رسید کنید کدام ممکن است خداوند چقدر او را {دوست دارد} هر دو به او حسادت می تدریجی، اگر خدا او را {دوست دارد} دوستش داشته باشید، با این حال اگر خدا از او متنفر است از او متنفر باشید. انسان باید سعی تدریجی درخواست شده است های شخصی را به خواست خدا ترتیب تدریجی ۹ به خواست عکس.

پیامبران آسمانی مبعوث شدند به همان اندازه به ما بیاموزند کدام ممکن است خدا چه چیزی را {دوست دارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه چیزی را دوست ندارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کتب آسمانی نیز همین گونه است کدام ممکن است قرآن می فرماید: «خداوند ستمکاران را دوست ندارد». خداوند ظالم را دوست ندارد. خداوند متعال کارهای ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی را {دوست دارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان باید سعی تدریجی درخواست شده است ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دودلی های شخصی را مطابق همراه خود خواست خداوند متعال اصلاح تدریجی.

نکته قابل ملاحظه اینجا است کدام ممکن است در بعضی از زمان ها خواستن به بعضی مسائل بیش از حد تبدیل می شود، مثلاً عصر قدر داریم کدام ممکن است انسان به درخواست شده است های شخصی می رسد هر دو در منا درخواست شده است های شخصی را برآورده می کنیم هر دو در حرم امام حسین (ع) . الف) آنچه می خواهید محقق احتمالاً خواهد بود. عبادت در مسجد همراه خود عبادت {در خانه} فرق می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حتی عبادت در مسجدالحرام همراه خود عبادت در مساجد کودک نوپا خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از طرفی بدون در نظر گرفتن عبادت روکش دار تر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به درخواست شده است های خداوند متعال اصولاً شود. . آنها خدا هستند.

اقامت باید به گونه ای ترتیب شود کدام ممکن است {همه ما} از خدا بترسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو خدا برای ما مهم باشد. این دنیا خیلی مختصر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده وسیله ای برای آخرت است کدام ممکن است خودش مشکلی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخرت از آن بیشترین استفاده را ببرید. خواهید کرد نمی توانید دنیا را جدا بگذارید، با این حال نیازی ندارید، “دوست داشتن دنیا اساس همه خطاها است.” مرکز دنیا اساس همه خطاهاست.

اگر دنیا تماماً انسانی باشد، انصافاًً خطا است، دنیا برای ما همه عامل نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده بخشی از است اقامت ماست. یادم می آید روزی کدام ممکن است کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا گستاخانه اظهار داشت کدام ممکن است عمر انسان ۷۰ سال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هیچ این سیستم ای برای بلند مدت نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او بخواهد هر دو نخواهد برای ما فرقی نمی شود. من می خواهم شناخته شده به عنوان خوب مسلمان معتقد نیستم کدام ممکن است ۷۰ سال سن داریم، از ۷۰ سال بخشی از است اقامت ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت عکس موجود است. این دنیا جاودانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید در بازدید به آخرت توشه شخصی را همراه خود شخصی حمل کنیم.

حضرت علی (علیه السلام) فوق العاده تأکید کرده اند کدام ممکن است توشه بگیرید کدام ممکن است بهتر از لذت تقوا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا یعنی اینکه انشاءالله آنچه را کدام ممکن است آرزو می کنم انجام دهم ترتیب کنم.

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر