ساختار | دعای روز بیست‌وهشتم ماه رمضان
اللّٰهُمَّ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَفِّرْ حَظِّى فِدورِ مِنَ النَّوافِلِ، را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَأَکْرِمْنِى فِدورِ بِإِحْضارِ الْمَسائِلِ، را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَقَرِّبْ فِدورِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَسِیلَتِى إِلَیْکَ مِنْ بَیْنِ الْرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَسائِلِ، یَا مَنْ لَا یَشْغَلُهُ إِلْحاحُ الْمُلِحِّینَ. خدایا، بهره‌ام را {در این} ماه اجتناب کرده اند مستحبات فراوان کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا همراه خود باور تقاضا‌ها گرامی‌دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند میان وسایل، وسیله‌ام را به‌سویت نزدیک کن، ای کدام ممکن است پافشاری اصرارورزان مشغولش نسازد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر