سارقان مسلح دستگیر شدند به همان اندازه میلیاردها دزدی نکنند


احمد ساکی، رئیس پلیس ملایاراحمد ساکی، رئیس پلیس مالایی در ذکر شد وگو همراه خود ایکنا اجتناب کرده اند شهر همدان، کسب اطلاعات در مورد عمیق خانه شکنی طلافروشی در مالایی تصریح کرد: این موضوع دقیقا در اصل کار ماموران پلیس اعلان این شهرستان قرار گرفت.

وی همراه خود ردیابی به اینکه سارقان در حین خانه شکنی به محض تبصره خودروی پاترول دچار فوبیا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل گذاشتن اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری گلوله در محل خانه شکنی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ازدحام گروه اجتناب کرده اند محل متواری شدند، افزود: بلافاصله اقدام به امتحان شده کردند. برای دستگیری هر دزدی کدام ممکن است در شهر اقدام به اجرای ساختار “استعداد” می تدریجی.

فرمانده انتظامی ملایر افزود: طی توافق های به حرکت آمده همراه خود دادستان کل ملت، همکاری خستگی ناپذیر مردمان شریف شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکارگیری شگردهای فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیسی، خودت را پیدا کن مخفیگاه سارقان تحمل تعقیب خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی خوب عملیات غافلگیرانه خاص شد. هر ۲ برادر سرقت توسط ماموران دستگیر شدند.

ساکی همراه خود ردیابی به اینکه پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشارکت مردمان قاطعانه، قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تأسف همراه خود هرگونه ناامنی برخورد خواهد کرد، ذکر شد: این ۲ سرقت پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده عرضه مراجع قضایی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه این کار را نخواهیم داد. ایمنی نهایی تحمل هر شرایطی.”

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر