سازمانی مقامات به پوشش هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آسانسور نهاد خانوار حمایت می تنبل


به گزارش خبرگزاری اینا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} ریاست جمهوری، مونتاژ ستاد سراسری بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار بلافاصله شنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد.

رئیس جمهور {در این} دیدار، محور خانوار را یکی اجتناب کرده اند ایده ها سنت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان انقلاب دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو مقامات برای اجرای پوشش های حمایتی در بخش های مختلف در راستای تحکیم نهاد خانوار خبر داد.

وی بر توانمندسازی زنانی کدام ممکن است امرار معاش خانوار شخصی را تامین می کنند تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تعمیر مشکلات اعطای تسهیلات به آنان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها باید بافت کنند کدام ممکن است در محله به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند سوی نظام تحت سلطه حمایت می شوند.

حجت الاسلام رئیسی همراه خود ردیابی به جایگاه بالای خانمها در محله ذکر شد: حمایت اجتناب کرده اند خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار یکی اجتناب کرده اند انتخاب های بلافاصله محله ماست. تکرار این جمله کدام ممکن است باید مشکلات خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار رفع شود مشکلی را رفع نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید {در این} زمینه اقدامات ممکن انجام شود.

وی همراه خود دقیق اینکه نهاد خانوار مهمترین رکن محله است، ذکر شد: دشواری خانوار یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است دشمن قصد حمله به آن است را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این باید همراه خود توجه انتظاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه انتظاری به وحدت خانوار معامله با شود. اجتناب کرده اند خطرات {در این} جهان جلوگیری کنیم.»

{در این} مونتاژ اعضا همراه خود تحمیل صندوق ضمانت برای خانمها سرپرست خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور جایگاه معاونت ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران مرتبط همراه خود نمایندگان زن در تشکل ها موافقت کردند.

انتهای پیام

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر