ساعت شب های خیانت در حسینیه الشهدای کرمانشاه برگزار تبدیل می شود.


شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی عباس سرفری کرمانشاه

عباس سرفاری، رئیس شورای توافق بازاریابی اسلامی استان کرمانشاه در اظهار داشت وگو همراه خود ایکنا اجتناب کرده اند کرمانشاه، همراه خود ردیابی به احیای لیالی قدر، اظهار کرد: در جاری برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این مراسم همراه خود رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کنار {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما باید سجاده، سجاده، قرآن، مهر نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقاب باشد.

رئیس شورای توافق بازاریابی اسلامی استان کرمانشاه برخی اجتناب کرده اند این سیستم های این ایام را برای ادغام کردن ختم قرآن کریم، دعای یوشان کبیر، سخنرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطبه یادبود برشمرد.

سرفاری در خاتمه به تمهیدات اجباری برای اجرای این مراسم ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امیدواریم افراد همراه خود حضور فشرده شخصی {در این} مراسم جایگزین نیایش به درگاه الهی را پیدا کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند عملکرد های مهم ساعت شب های قدر است. آینده.”

انتهای پیام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر