سفر رئیس دانشگاه جهاد دانشگاهی به استان قم


دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی رئیس جهاددانشگاهی کشور نیز در اولین روز سفر منطقه ای خود به استان قم ضمن دیدار با استاندار این شهرستان، از موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی نیز بازدید کرد. شعبه قم. وی برای تکمیل برنامه خود در نشست صمیمی کارکنان این واحد و همچنین جلسه شورای معاونان و مدیران جهاددانشگاهی این واحد شرکت کرد.