سمینارهای قرآنی منزل سیدرا در قزوین برگزار تبدیل می شود


محافل خانه قرآنی

میلاد جباری مجری ساختار حلقه های خانه سیدرا در ذکر شد وگو همراه خود ایکنا اجتناب کرده اند قزوین، اجتناب کرده اند برگزاری محافل قرآنی سیدرا در منزل خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: قزوین در جاری برگزاری است.

وی افزود: توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعزام سخنرانان، مداحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاریان بدون هیچ هزینه ای به منازل اهل بیت الحبیب (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس قزوین اجتناب کرده اند جمله این سیستم هایی است کدام ممکن است در قالب ساختار سیدرا اجرا تبدیل می شود. “

به فرماندهی اجرای ساختار مدارهای خانگی سیدرا در قزوین خاص کرد: مومنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متدینین استان قزوین می توانند در ماه مبارک رمضان همراه خود شماره تلفن ۰۹۳۶۳۸۰۳۸۵۵ تصمیم بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو برای برگزاری محافل قرآنی سیدرا به @Sedreh-Qezvin مراجعه کنند.

وی در طولانی مدت ذکر شد: همراه خود اجرای این ساختار در تذکر داریم همراه خود ملاحظه به فرارسیدن بهار قرآن همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ظرفیتی کدام ممکن است فراهم شده، بستر مناسبی برای آشنایی با خود همراه خود قرآن فراهم کنیم. جامعه زیارتگاه های خانگی».

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر